Wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK w 2016 roku

0
Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

W 2016 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 2,167 mln zł, tj. 7% niższy r/r. Wyłączając jednorazowe zyski oraz obciążenia ustawowe (tj. podatek bankowy w wysokości 387 mln zł), zysk należny akcjonariuszom wzrósł o 12,5% r/r.

  • Bank Zachodni WBK zakończył rok dobrym wynikiem finansowym w wysokości 2,167 mln zł., realizując założony cel finansowy. Poradziliśmy sobie z wyzwaniami, przed jakimi stał sektor, jak choćby wprowadzenie podatku bankowego czy podniesienie wysokości wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Preferencje klientów przesuwają się w kierunku bankowości elektronicznej, wzrasta również transakcyjność w kanałach zdalnych, a liczba lojalnych klientów stabilnie rośnie. To potwierdza, że przyjęta przez Bank Zachodni WBK strategia rozwoju jest słuszna. To jednak nie koniec wyzwań i widać wyraźnie, ze nadal przyjdzie nam radzić sobie nie tylko z presja regulacyjną, ale przede wszystkim ze zmieniającymi się oczekiwaniami naszych klientów.
  • Aby realizować nasze długoterminowe cele, zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu programu transformacji cyfrowej w Banku, który skupia się na wzroście efektywności i rozwoju innowacyjnych produktów i usług tak, aby być bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów. Wykorzystamy szanse i możliwości związane z cyfryzacją, aby zaoferować klientom jak najlepsze rozwiązania, produkty i usługi, które – zgodnie z misją banku – pomogą im w rozwoju. Chcemy ten cel osiągnąć poprzez oferowanie najwyższej jakości, podniesienie satysfakcji klientów i uproszczeniu procesów oraz udostępnieniu ich we wszystkich kanałach zdalnych. Bank Zachodni WBK docenia znaczenie transformacji cyfrowej, która na naszych oczach zmienia rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Dlatego będziemy w awangardzie zmian związanych z rozwojem technologii, które przyniosą korzyści naszym klientom oraz akcjonariuszom.

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 2,167 mln zł, co oznacza 7% spadek w porównaniu z 2015 r. Spadek ten wynika  z wprowadzenia podatku bankowego w lutym 2016 roku oraz niższych zysków jednorazowych ujętych w 2016 r.

Wyniki

Czytaj również:  ING Commercial Finance po drugim kwartale 2018 roku

W 2016 r. dochody ogółem Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły 7,6 mld zł, tj. były o 0,9% wyższe r/r. W ujęciu porównywalnym (z wyłączeniem jednorazowych transakcji powstałych w 2015 r. i 2016 r.), dochody ogółem były o 3,9% wyższe r/r. Generalnie, przychody ogółem wzrosły pod wpływem wyższych przychodów z działalności komercyjnej, głównie dochodów odsetkowych oraz wyniku na pozostałych instrumentach finansowych. Grupa zanotowała wzrost pozycji „wynik na pozostałych instrumentach finansowych” dzięki zyskom z transakcji dotyczącej VISA.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął poziom 4,8 mld zł, tj. zwiększył się o 11% r/r. Marża odsetkowa netto Grupy ukształtowała się na poziomie 3,79% (wzrost o 6 bp k/k) ,a średnioroczna w 2016 r. wyniosła 3,68% (13 bp r/r)

W 2016 r. wynik z tyt. opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1,9 mld zł, i był niższy o 1% r/r.