Wysoka inflacja zmusi przedstawicieli banków centralnych do dalszego zacieśniania polityki monetarnej

forex giełda

W tym tygodniu europejskie rynki walutowe obserwowały głównie wyniki inflacji, które przyniosły negatywne zaskoczenie. W przeciwieństwie do USA, gdzie wzrost cen zaczyna zwalniać, w UE nadal dynamicznie rośnie. W strefie euro roczna inflacja mierzona za pomocą zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych wzrosła w maju o 8,1%. W przypadku Polski ceny konsumpcyjne wzrosły aż o 13,9%. Jest więc już prawdopodobne, że inflacja zmusi banki centralne do szybszego zacieśnienia polityki pieniężnej niż pierwotnie planowano. Tak więc, podczas gdy inflacja w USA wydaje się stopniowo zwalniać, sytuacja w Europie nie ulega jeszcze poprawie. Prawdą jest, że nawet w Europie, dzięki wysokiej bazie porównawczej z ubiegłego roku, inflacja zwolni w drugiej połowie bieżącego roku, jednak jej tempo pozostanie wysokie. Jest więc całkiem prawdopodobne, że podstawowa stopa procentowa NBP przekroczy w tym roku 6%, a EBC może nawet przekroczyć 1% ze swoją podstawową stopą procentową.

W tym tygodniu złoty nieznacznie się osłabił, konkretnie do poziomu 4,59 PLN/EUR. To osłabienie można jednak przypisać raczej korekcie technicznej po aprecjacji z ostatnich dwóch miesięcy. Złotemu nie pomogło nawet przyspieszenie dynamiki polskiego PKB, który w I kwartale wzrósł o 8,5% r/r. Kurs eurodolara nie uległ w tym tygodniu większym zmianom i w piątek rano wynosił 1,075 USD/EUR.

AKCENTA CZ a.s.