Wzrost cen w strefie euro coraz szybszy

giełda forex

W tym tygodniu na zmiany kursu wspólnej waluty miały wpływ wyniki inflacji w strefie euro. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych roczna dynamika cen przyspieszyła z 2,2% w lipcu do 3% w sierpniu. Poziom cen wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Największy udział w tym wzroście mają Niemcy, gdzie ceny są o 3,4% wyższe niż rok temu. Sytuacja ta może również wpłynąć na decyzje EBC. Według szacunków, ceny wzrosną w tym roku tylko o 1,9%. Szanse, że ​​EBC zacznie zacieśniać politykę pieniężną już w przyszłym tygodniu są niskie. Jednak nawet zmiana retoryki może mieć wpływ na kurs euro czy złotego. Ponadto, jeśli EBC długofalowo utrzyma stopy procentowe na poziomie zerowym i złagodzi je ilościowo, możliwości zacieśniania polityki pieniężnej przez NBP są ograniczone, gdyż istnieje ryzyko znacznego umocnienia złotego i obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki w UE.

Warto również wspomnieć o ostatecznych wynikach PKB w zestawieniu rocznym za II kwartał. Zostały one zrewidowane w górę o 0,2% do 11,1%. W połączeniu z dobrymi wskaźnikami wyprzedzającymi, takimi jak PMI, pomogły one poprawić fundamenty polskiej waluty.

W tym tygodniu złoty się umocnił i w piątek rano wynosił 4,52 PLN/EUR. Kurs eurodolara wzrósł do 1,188 USD/EUR. Umocnienie euro było prawdopodobnie spowodowane skutkami inflacji w strefie euro, która może skłonić EBC do zacieśnienia polityki pieniężnej. Na kurs mogły mieć wpływ również gorsze wyniki amerykańskiego rynku pracy. To z kolei może zniechęcić Fed do zacieśnienia polityki pieniężnej.

Marta Pavlik, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA