Zarząd Mexa rekomenduje wypłatę dywidendy ponad dwukrotnie wyższą niż w roku ubiegłym

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Zarząd Mex Polska, gastronomicznej spółki notowanej na głównym parkiecie GPW, zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 2 070 tys. zł. Oznacza to niemal cały zysk netto podmiotu dominującego za 2023 rok (2 216 tys. zł). Dywidenda na jedną akcję ma wynieść 0,27 zł. Propozycja wypłaty związana jest z bardzo dobrą kondycją finansową Spółki, a duży wpływ na osiągane wyniki mają w szczególności dochody pochodzące z segmentu bistro oraz otwarcia nowych lokali na terenie całego kraju.

Cieszę się, że obecna sytuacja finansowa Mex Polska daje możliwość wypłaty dywidendy naszym Akcjonariuszom. Przez wiele lat konsekwentnie rozwijamy nasz biznes, oparty w dużej mierze na dochodowym segmencie bistro. Osiągane zyski pozwalają nam kontynuować dzielenie się ww. zyskiem i sukcesami Spółki z naszymi Akcjonariuszami, równocześnie doceniając ich zaufanie i wsparcie. – mówi Dariusz Kowalik,  Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska.

Mex Polska SA wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza obecnie 48 lokalami gastronomicznymi. W portfolio Grupy znajduje się 5 popularnych konceptów: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk, Prosty Temat oraz Chicas&Gorillas.

Na odpowiednią dynamikę sprzedaży wpływa przemyślana i zdywersyfikowana oferta naszych lokali własnych. Pozytywny wpływ ma również częściowe działanie Grupy w modelu franczyzowym. Liczymy na dalsze wzrosty by w dalszym ciągu pomyślnie skalować nasz biznes, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i dochodowych konceptów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

W najbliższym czasie Mex Polska planuje uruchomienie 6 kolejnych nowych lokali.