Zastrzeżenia do projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej

0

W ostatnim czasie w środowisku polskich prawników, przedsiębiorców oraz ekonomistów toczą się burzliwe dyskusje na temat projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia planowanego wprowadzenia wniosków grupowych o wydanie interpretacji podatkowych. Kolejne podmioty zwracają się do Ministerstwa Finansów o rozważenie wstrzymania prac nad projektem z uwagi na błędne sformułowanie przepisów, a niekiedy być może nawet ich sprzeczność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie zmiany budzą największe wątpliwości?

Nowa regulacja – superfluum ustawowe?

W czerwcu 2018 r. głos w sprawie grupowych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych zabrał Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Stwierdził on, że proponowane przepisy to tak zwane superfluum ustawowe, a zatem tego typu regulacje mają już swoje miejsce w polskim systemie prawnym. Projektowane przepisy stanowią powtórzenie obowiązujących już norm i z uwagi na to są po prostu zbędne. Dotychczas funkcjonujące regulacje, takie jak interpretacje indywidualne, ogólne i szczególne klauzule obejścia prawa podatkowego, metody weryfikacji transakcji przez organy podatkowe, obejmujące chociażby możliwość uwzględniania zgodnego zamiaru stron i celu danej czynności, a nie wyłącznie dosłownego brzmienia oświadczeń woli, a także regulacje z zakresu cen transferowych wystarczająco i kompleksowo zabezpieczają Skarb Państwa przed powszechnymi próbami dokonywania niedozwolonych optymalizacji podatkowych oraz innych form nadużycia. Kasa Krajowa SKOK, prezentując swoje uwagi, dodała, że już na gruncie obowiązujących przepisów jest możliwe wystąpienie o interpretację podatkową przez kilka podmiotów. Dodatkowo Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazał, że trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego ustawodawstwa sporządzania raportu schematów podatkowych, a zatem udostępniania informacji o podejmowanych działaniach, których jedynym albo przynajmniej głównym skutkiem jest osiągnięcie korzyści fiskalnej. W ocenie Polskiej Izby Ubezpieczeń pomysł grupowych wniosków o interpretacje podatkowe jedynie utrudni rozliczenia podatkowe rzetelnych podatników, nie przynosząc przy tym żadnej korzyści organom administracji skarbowej.

Czytaj również:  Kurs funta w dół. Inflacja w Polsce

Sprzeczność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Kolejnym zarzutem podnoszonym przez środowisko przedsiębiorców i instytucji finansowych jest prawdopodobna sprzeczność regulacji z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń odniósł się do potencjalnego naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej. Jak wskazywano w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, wymienione zasady mają zapewnić ochronę interesów podatnika, który z kolei musi mieć jasność co do obowiązującego prawa. Tymczasem planowane regulacje zawierają niejednoznaczne sformułowania. W ocenie Polskiej Izby Ubezpieczeń nie jest możliwe precyzyjne określenie przesłanek pozwalających na złożenie wniosku grupowego. Kasa Krajowa SKOK wskazała wprost, iż w ustawie brakuje wytłumaczenia takich pojęć, jak chociażby „powtarzalne transakcje”.