Wpływ wyborów do Kongresu na rynek walutowy

0

6 listopada poznamy wyniki wyborów uzupełniających do amerykańskiego Kongresu. O ile historycznie nie jest to wydarzenie, które istotnie wpływało na rynki walutowe, wynik tych konkretnych wyborów może mieć stosunkowo znaczące implikacje.

Od czasu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 roku kurs dolara amerykańskiego zależał w takim samym stopniu od działalności Rezerwy Federalnej jak i od sytuacji politycznej w kraju. Gwałtowne umocnienie USD po zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2016 roku wynikało z oczekiwania na obniżki podatków, które prezydent USA ostatecznie zatwierdził w grudniu 2017 roku. Na początku ubiegłego roku kurs dolara amerykańskiego ważony udziałem poszczególnych krajów w handlu zagranicznym USA umocnił się do najwyższego poziomu od czternastu lat – inwestorzy oczekiwali, że bodziec fiskalny wprowadzony przez Donalda Trumpa przełoży się na szybszy wzrost PKB oraz w rezultacie na bardziej agresywne tempo podwyżek stóp procentowych FOMC. Ostatnie miesiące sugerują, że oczekiwania te zrealizowały się.

Obniżka podatków, którą wprowadzono pod koniec ubiegłego roku, przyczyniła się do tego, że wzrost PKB w ujęciu zanualizowanym w drugim kwartale 2018 roku był najwyższy od czterech lat. Również w trzecim kwartale br. dane o wzroście gospodarczym były lepsze niż zakładał konsensus – łącznie w obu wymienionych kwartałach dynamika produktu krajowego brutto była najszybsza od 2014 roku. Stabilny wzrost gospodarczy jak i dobra kondycja rynku pracy sugerują, że Rezerwa Federalna najpewniej zdecyduje się po raz kolejny podnieść stopy procentowe w grudniu bieżącego roku. Oznaczałoby to w sumie cztery podwyżki w 2018 roku, czyli ich największą od 12 lat liczbę w pełnym roku kalendarzowym.

Według zapowiedzi Trumpa, po listopadowych wyborach zaproponowana zostanie kolejna tura obniżek podatków – prezydent sugeruje m.in. obcięcie o 10% podatku dochodowego dla klasy średniej. Stąd wybory do Kongresu nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście rynku walutowego.

Czytaj również:  Dane, od których wiele zależy

Autor: Analitycy Ebury: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk