Zmiany na rynku pracy – komentarz eksperta BCC

Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club
Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club

Polski rynek pracy staje przed poważnymi wyzwaniami. Oprócz niekorzystnych zmian demograficznych, ciągle nieuregulowana pozostają kwestie związane z migracją, czyli zatrudnieniem potrzebnych naszej gospodarce pracowników z zagranicy. Istotne jest także dostosowanie prawodawstwa do przepisów unijnych.

Chcąc zwrócić uwagę opinii publicznej na te problemy, Business Centre Club poświęca rynkowi pracy cały rozdział w specjalnym raporcie BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”.

Business Centre Club od dłuższego już czasu zwraca uwagę, że polski biznes potrzebuje konkretnego wsparcia w wielu obszarach. Eksperci najstarszej w Polsce organizacji pracodawców wskazują na rosnące obciążenia administracyjne, z którymi zmagają się przedsiębiorcy. Dużym problemem są wzrastające koszty zatrudnienia i wciąż wysoka inflacja. Wyzwań jest o wiele więcej, a na horyzoncie już jawią się kolejne, związane ze zmianami dotyczącymi rynku pracy.

Regulacje na rynku pracy

Rosnące koszty zatrudnienia stają się dla polskich przedsiębiorstw istotnym obciążeniem. Od początku 2023 roku obowiązuje wyższe wynagrodzenie za płacę minimalną, które od 1 lipca wzrosło po raz kolejny i obecnie wynosi 3600 zł. brutto. Rosną też powiązane z świadczenia pracownicze, a także składki na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorców. Na to nakładają się zapowiadane na rok 2024 kolejne podniesienie płacy minimalnej.

Zatrudnienie cudzoziemców

Wskaźniki demograficzne w Polsce są coraz gorsze. Podobnie, jak ma to miejsce w wielu państwach Europy, stajemy się starzejącym się społeczeństwem. W związku z tym będziemy potrzebować większej ilości pracowników z zagranicy. Konieczne jest uporządkowanie całego systemu prawnego dotyczącego zatrudnienia pracowników z zagranicy w tym  stworzenia prostych, przejrzystych procedur dotyczących pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zwraca uwagę – Już dziś wielu przedsiębiorstw zatrudnia cudzoziemców. Z danych wynika, że obecnie w co trzeciej polskiej firmie pracują Ukraińcy. Obejmują oni stanowiska niższego szczebla, takie jak kasjer, magazynier, sprzedawca, pracownik produkcji czy kierowca. Brak jest jednak spójnych przepisów w kwestii polityki imigracyjnej. Potrzebujemy rozwiązań, które będą odpowiedzią na wskaźniki demograficzne –  zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zniewelowanie luki płacowej. Poza tym, konieczne staje wprowadzenie rozwiązań łagodzących skutki wysokiej inflacji.

Bezrobocie i „work-life balance”

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w marcu 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4 proc. To spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z lutym i o 0,4 pkt proc. mniej niż pod koniec marca 2022 r. Potwierdza to również Eurostat. Według danych Europejskiego Instytutu Statystycznego stopa bezrobocie w Polsce w lutym 2023 roku wyniosła 2,8 proc w porównaniu do średniej w Unii, która jest na poziomie 6 proc., a w strefie euro wynosi 6,6 proc. Tym samym Polska jest na drugim miejscu w UE pod względem najniższej stopy bezrobocia. Ma to związek z niżem demograficznym.

Unia Europejska, a w ślad za nią polski ustawodawca kładą nacisk na tzw. „work-life balance”. Harmonijne połączenie pracy z życiem prywatnym ma być wyznacznikiem standardów pracy w zjednoczonej Europie.

– Powstaje jednak pytanie czy to dobry moment na wprowadzanie tego typu zmian, gdy wielu polskich przedsiębiorców walczy o przetrwanie? –  zastanawia się Joanna Torbé-
Jacko, współautorka rozdziału o rynku pracy w raporcie „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”. 

Raport – „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”. Obok wskazówek dotyczących rynku pracy, racjonalizacji prawodawstwa znajdują się tu także propozycje kierunkóww polityki makroekonomicznej, usprawnienia systemu podatkowego, zmian związanych z poprawą sytuacji energetycznej, zarządzaniem zagadnieniami klimatu i środowiska, współpracą Polski z Unią Europejską, a także poprawą konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Raport dostępny na stronie www BCC