Aktywa inwestycyjne grupy INC osiągnęły prawie 50 mln zł

Paweł Śliwiński, prezes INC
Paweł Śliwiński, prezes INC

Grupa kapitałowa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, opublikowała wybrane szacunkowe dane dotyczące wysokości aktywów finansowych na koniec III kwartału br. Na koniec września 2021 r. Grupa posiadała 49,2 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych. Względem grudnia 2020 r. jest to wzrost o 11,5 mln zł. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, dzięki czemu zwiększa portfolio klientów oraz osiągane wyniki operacyjne i finansowe.

W 2021 r. Grupa INC aktywnie rozwija wszystkie trzy obszary biznesowe: usługi doradcze, oferowanie instrumentów finansowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym. Efektem tych działań są dynamicznie rosnące przychody z działalności usługowej oraz wyraźny wzrost wartości inwestycji. Na koniec września br. wartość rynkowa akcji notowanych wyniosła 29,0 mln zł (+4,3 mln zł w 2021 r.), a wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów nienotowanych wyniosła 12,9 mln zł (+8,3 mln zł w 2021 r.). Poziom gotówki na koniec września wyniósł 7,3 mln zł (-1,0 mln zł w 2021 r.) W III kwartale br. INC S.A. oraz Carpathia Capital ASI S.A. wypłaciły dywidendę w łącznej wysokości 1,9 mln zł.

– Zakładaliśmy osiągniecie w tym roku rekordowych aktywów i ten cel udało się osiągnąć. To efekt m.in. pracowitego III kwartału, realizacji wielu projektów oraz dostosowywania wycen naszych aktywów do wartości rynkowych. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu INC S.A.

Grupa INC realizuje politykę inwestycyjną poprzez alternatywne spółki inwestycyjne (INC Private Equity ASI S.A. oraz Carpathia Capital ASI S.A.), które inwestują przede wszystkim w spółki z obszaru tzw. nowej ekonomii w tym m.in. spółki technologiczne, gamingowe, biotechnologiczne oraz OZE. INC Private Equity rozwija również działalność venture buildingową, wspierając finansowo i know-how firmy na wczesnym etapie rozwoju. W minionym kwartale Carpathia Capital ASI dokonała nowych inwestycji w akcje i udziały w ramach procesu IPO lub pre-IPO sześciu spółkach – jednej z sektora gier, czterech z sektora nowych technologii oraz jednej z sektora produkcyjno-handlowego na kwotę 2,1 mln złotych.

Grupa INC ma ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chce wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek. Dotychczas w 2021 r. INC S.A. jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 8 spółki, podczas gdy w całym ubiegłym roku było to 6 spółek.

– Tegoroczne sukcesy to efekt kilkuletniego przygotowania fundamentów. Jesteśmy gotowi do dalszych wzrostów, mamy ambitne plany na ostatni kwartał 2021 r. oraz na cały 2022 r., na który mamy już kilkanaście projektów w portfolio. – dodaje Paweł Śliwiński.

Grupa INC aktywnie rozwija projekty finansowania społecznościowego. 28 września na platformie Raisemana.com uruchomiony został pierwszy projekt – kampania finansowania gry Nightclub Manager: Violet Vibe. Z kolei 14 października startują zapisy w II transzy publicznej oferty akcji Stars.Space, której warunki prezentowane są na platformie CrowdConnect.pl.