Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – czerwiec 2017 r.

GPW Dzwon giełdowy
  • Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku o 80,2% rdr do poziomu 30,3 mld zł
  • Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń – 865,3 mln zł (+24,6% rdr)
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje o 1,5% rdr do poziomu 124,6 tys. szt.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 31,8% rdr do poziomu 52,1 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku spot o 20,1% rdr do poziomu 9,4 TWh

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2017 r. 30,3 mld zł, czyli o 80,2% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] wzrosła rok do roku o 19,0%, do poziomu 18,2 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu 2017 r. poziom 865,3 mln zł, o 24,6% wyższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 61 018,4 pkt i była o 36,4% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 39,8% rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 112,2 mln zł (wzrost o 36,7% rdr).

W czerwcu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 769,0 tys. szt., o 15,0% mniej niż rok wcześniej. Kontrakty na akcje odnotowały wzrost o 1,5% do poziomu 124,6 tys. sztuk.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 2017 r. 83,3 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 71,5%, do poziomu 222,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w czerwcu br. 52,1 mld zł i była o 31,8% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2017 r. 9,4 TWh, o 20,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,5% osiągając poziom 945,8 MWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2017 r. wyniósł 8,7 TWh, czyli o 28,2% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2] na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,2 TWh co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do czerwca 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wyniósł w czerwcu 2017 r. 24,9 ktoe[3].

Kapitalizacja 432 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 645,0 mld zł (152,6 mld EUR). Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca br. 1 316,5 mld zł (311,5 mld EUR).

W czerwcu 2017 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje spółek: J.S. Hamilton Poland S.A., o wartości emisji 40 mln zł oraz Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. o wartości emisji 50 mln zł.

W czerwcu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 mniej niż rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe