Archicom wyemitował obligacje o łącznej wartości 210 mln PLN

Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.
Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Ogólnopolski deweloper zdecydował o największej w historii Spółki emisji przeszło trzyletnich obligacji o wartości 210 mln PLN, która miała miejsce 07 listopada br. Środki, które spółka pozyskała z papierów wartościowych, zostaną przeznaczone głównie na zakup nowych gruntów pod kolejne inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach. Kapitał z emisji umożliwi również zdynamizowanie tempa rozwoju Archicomu, którego celem jest bycie  deweloperem pierwszego wyboru.

Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 210 mln PLN i trzyletnim trzymiesięcznym okresie zapadalności, zapewni deweloperowi utrzymanie stabilnego poziomu finansowania obligacyjnego, a także dywersyfikację źródeł finansowania projektów mieszkaniowych. Wychodzimy z założenia, że wprowadzenie do obrotu tego rodzaju papierów wartościowych jest obecnie dla spółki optymalnym rozwiązaniem. Pozyskanie w ten sposób zewnętrznego finansowania stawia nas w uprzywilejowanej sytuacji na rynku i daje gwarancję aktywnego działania w celu poszerzenia banku ziemi o kolejne atrakcyjne lokalizacje w polskich aglomeracjach. Ponadto liczba potencjalnych inwestorów potwierdziła, że spółka jest postrzegana przez interesariuszy jako marka stabilna finansowo, której warto powierzyć zgromadzony kapitał – podkreśla Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Archicom deklaruje dalszą realizację strategii Grupy polegającą na utrzymaniu nadwyżki środków pieniężnych finansujących firmową ekspansję, a także na dalszym rozwoju i optymalizacji biznesu. Deweloper realizujący obecnie projekty mieszkaniowe w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, a także Krakowie stawia na dywersyfikację źródeł finansowania do których zalicza przedpłaty od klientów, środki wygospodarowane przez Spółkę, obligacje korporacyjne, a także kredyty bankowe oraz dostępne linie kredytowe. Działanie to umożliwi spółce w przyszłości debiuty projektowe w kolejnych polskich aglomeracjach.