ASM Group ogłasza wyniki finansowe za Q1 2019

Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group
Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group
  • W pierwszym kwartale 2019 r. ASM Group odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 133,2 mln zł, co stanowi wzrost o 170 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r.
  • W ubiegłym roku ASM Group za pośrednictwem spółki zależnej nabyła 91,6 proc. udziałów w Vertikom Group, rozszerzając tym samym swoją działalność na 3 nowe rynki.
  • To następny etap konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej zarządu ASM Group zmierzającej do umocnienia pozycji lidera w Europie.

Notowana na GPW spółka holdingowa ASM Group ma za sobą 1Q 2019 roku. ASM Group odnotowała 133,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 170 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, kiedy przychody wynosiły 49,3 mln zł. Zysk EBITDA w 1Q 2019 r wyniósł 5,53 mln zł. Stanowi to wzrost o 92 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. i zysku w wysokości 2,88 mln zł. Osiągnięte wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu Grupy. Skuteczne przejęcie oraz efektywna synergia wewnątrz spółek zaowocowały pozytywnymi wynikami całej Grupy. Cel jest jasny: ASM Group ma zająć pozycję lidera wsparcia sprzedaży w Europie, dlatego konsekwentnie realizuje długoplanowy plan międzynarodowej ekspansji. W maju br. Grupa ASM nabyła kolejne udziały w Grupie Vertikom, dzięki czemu posiada obecnie 96,2 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group
Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group

Przejęcie Grupy Vertikom było kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju poprzez akwizycję. Mierzymy wysoko i podążamy starannie przemyślaną drogą. Chcemy być liderem wsparcia sprzedaży w Europie. Oczywiście, mamy świadomość, że to długoterminowy cel. Obecnie skupiamy się na procesie integracji, przy jednoczesnym zachowaniu wzrostów sprzedaży na kluczowych rynkach. Co więcej, myślimy już o kolejnych krokach rozwoju naszej Grupy poprzez realizowanie kolejnych projektów inwestycyjnych. Rok 2019 będzie czasem kolejnych, strategicznych decyzji. – podkreśla Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group.