Austria – rosnące bezrobocie hamuje wzrost gospodarczy

0

W Austrii odnotowano w drugim kwartale wzrost o wartości 0,2 proc. (nieznaczny wzrost PKB), zaś średnia wartość w strefie euro wynosi +0,3 proc. Ostatni raz zaobserwowano tak silny wzrost na początku 2012 roku. Obecnie to głównie handel zagraniczny jest odpowiedzialny za stymulowanie gospodarki. Kryzys w branży budowlanej osiągnął swój najniższy poziom latem, m.in. w związku z niewypłacalnością Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. W sektorze sprzedaży detalicznej, sieć Dayli and Niedermayer zgłosiła niewypłacalność. Wydarzenia te doprowadziły do jeszcze większego bezrobocia. Według danych państwowych, poziom bezrobocia pod koniec sierpnia wynosił 6,9 proc. Oznacza to, że 263 tys. Austriaków nie ma pracy, a 60 tys. bierze udział w szkoleniach. W porównaniu z sierpniem 2012 roku bezrobocie wzrosło o 13,1 proc. Wzrost ten dotknął wszystkie grupy wiekowe: osoby młode (+8,4 proc.), dorosłych (+8,4 proc.) oraz osoby w grupie wiekowej 50+ (+22,0 proc.). Największe bezrobocie odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (+14,6 proc.). Na razie problem ten nie jest postrzegany jako kluczowy – stopa bezrobocia w Austrii jest najniższa w Europie.

W ostatnich miesiącach dyskutowano na temat wyborów do Rady Narodowej Austrii (Nationalrat). Debaty dotyczyły przede wszystkim działań mających na celu prezentację Austrii jako obszaru atrakcyjnego dla biznesu oraz wprowadzenia nowych podatków dla osób najbogatszych.

Czytaj również:  Spadek produkcji przemysłowej i PKB Niemiec odbije się negatywnie na polskiej gospodarce