Bank centralny Turcji przeznaczy 10,5 mld USD na pomoc bankom

0
erdogan

Bank centralny Turcji zapowiedział, że przeznaczy równowartość 10,5 mld USD, aby zagwarantować wypłacalność banków. Skorygowano poziom wymaganych rezerw dewizowych dla banków oraz wprowadzono preferencyjne warunki zawierania przez nie transakcji repo. Władze tureckie (MSW) ogłosiły gotowość do podjęcia kroków prawnych wobec osób, które w mediach społecznościowych rozpowszechniają niekorzystne informacje co do tureckiej gospodarki. Chociaż kurs liry ustabilizował się wczoraj, uważamy że ww. działania nie zostaną uznane przez rynki za skuteczne. W naszej ocenie do ustabilizowania sytuacji konieczna byłaby większa (przynajmniej 5pp.) podwyżka stóp procentowych, podjęcie współpracy z MFW lub zapowiedzi reform mających na celu przywrócenie niezależności banku centralnego i organów nadzorujących rynek finansowy.