BioMaxima S.A. oczekuje kolejnego udanego roku

gielda

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, liczy na dalszą poprawę wyników finansowych dzięki rozwojowi eksportu oraz pozyskiwaniu kolejnych kontraktów w ramach wygrywanych przetargów. Emitent planuje także dalej poszukiwać atrakcyjnych podmiotów do akwizycji.

 W minionym roku BioMaxima S.A. zwiększyła wartość eksportu swoich produktów o 42% w porównaniu z 2014 r. Ważnym rynkiem ekspansji zagranicznej będzie dla Spółki w najbliższym czasie Afryka, bowiem posiada ona bardzo duży potencjał wzrostu. Emitent dokonał także zmiany sposobu rozliczeń zagranicznych, wprowadzając euro do transakcji w Europie oraz dolary amerykańskie do transakcji poza Europą. BioMaxima S.A. zamierza kontynuować nadal swoją ofensywę przetargową, która dzięki wprowadzonym zmianom w połowie 2015 r. powinna być bardzo skuteczna. Spółka ma również w planach rozszerzenie swojej oferty o kolejne produkty.

„Wydaje się, że właśnie zakończone targi w Dubaju pozwolą na pozyskanie kolejnych dystrybutorów naszych produktów. Podczas wystawy przeprowadzono bardzo dużo rozmów, a produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza te z segmentu mikrobiologii. Zwiększona sprzedaż oczywiście powinna się przełożyć na wynik finansowy.” – zaznacza Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. w dalszym ciągu zamierza realizować założenia przyjętej strategii rozwoju w zakresie konsolidacji rynku biotechnologicznego w Polsce. Emitent poszukuje potencjalnych podmiotów do przejęć i rozmawia od dłuższego czasu z dwoma spółkami, które wypracowują roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 5-6 mln zł. Bardzo dynamicznie rozwija się także rumuńska spółka Roco Sistem S.R.L., w której BioMaxima S.A. posiada 90% udziałów. Plany Emitenta zakładają zmianę nazwy tego podmiotu na BioMaxima oraz wprowadzenie jego akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

„Na rynku rumuńskim także rozmawiamy o akwizycji dwóch spółek. Podobnie jak na rynku polskim, również i tam zamierzamy iść drogą konsolidacji oraz wprowadzić spółki w perspektywie dwóch lat na Giełdę w Bukareszcie.” – dodaje Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. wypracowała w 4 kw. 2015 r. 431 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 6.013 tys. zł. W całym 2015 r. Spółka miała 1.469 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 21.965 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio: 455 tys. zł oraz 20.441 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Emitenta wynika z mocnego rozwoju jego działalności na rynkach zagranicznych oraz wdrożenia działań w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.