Czym jest strategia marketingowa i dlaczego jest kluczowa?

marketing

Strategię marketingową można śmiało nazwać drogowskazem dla firmy. To rodzaj długofalowego planu marki i wyznaczenie kierunku, w którym dane przedsiębiorstwo chce podążać oraz określenie, jakie cele strategiczne pragnie osiągnąć. Dodatkowo, podczas tworzenia strategii marketingowej ważne jest założenie konkretnego budżetu. Firma powinna wybrać także środki wiodące do celów i zaplanować czas ich realizacji.

Jaka jeszcze powinna być strategia marketingowa?

Strategia marketingowa musi być jawna, dostępna dla osób wewnątrz przedsiębiorstwa (pracowników firmy) oraz przybrać formę fizycznego dokumentu. Nie może istnieć jedynie jako rzucane od czasu do czasu pomysły szefa czy członków zespołu. Co ważne, kiedy zostanie zaprojektowana, powinna mieć realne przełożenie na działania firmy. Tworzy się ją po to, by rozwijać markę, a nie odkładać plany do szuflady.

Najważniejsze rodzaje strategii marketingowej

Strategia dotyczy różnych obszarów marketingowych i odnosi się do wielu kanałów komunikacji marki. Mogą to być m.in. e–marketing, SEO, content marketing, social media, public relations czy event marketing. Strategia jest także użyteczna w kontekście promowania produktu.

Od misji i wartości do kanałów komunikacji, czyli składniki strategii marketingowej

Strategia marketingowa marki nie istnieje w próżni. Podczas planowania przyszłości firmy trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Należy:

  • zastanowić się nad mocnymi stronami marki (m.in. USP);
  • zdecydować się na archetypy;
  • wyznaczyć cele marketingowe SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, znaczące, określone w czasie) i wskaźniki KPI;
  • opracować słownik;
  • stworzyć identyfikację wizualną;
  • przeanalizować grupy docelowe;
  • wybrać najbardziej efektywne kanały komunikacji marki;
  • stwierdzić, jaka wizja oraz misja będą jej przyświecać

i wiele więcej.

Jakie korzyści płyną ze strategii marketingowej marki?

Strategia marketingowa pozwala firmie przede wszystkim na efektywne działania. Umożliwia m.in. optymalizację budżetu i zwiększanie sprzedaży produktu czy usługi, a co za tym idzie maksymalizację zysków. Może także zaowocować – w zależności od wybranych celów marketingowych – większą świadomością marki bądź skutkować pozyskaniem pokaźnej rzeszy nowych klientów. Marketingowa strategia ułatwia też ewentualną korektę podjętych działań i szybką reakcję na zmiany rynkowe – w ten sposób może wygenerować również przewagę nad konkurentami w branży.

Wreszcie, skrojona na miarę strategia marketingowa pozwala marce zyskać rozgłos i być kojarzoną ze względu na unikalną wartość. Przykład: Biedronka pozycjonuje się jako miejsce codziennych zakupów wszystkich Polaków, Apple bazuje na obrazie firmy jako technologicznego innowatora, a Starbucks wyróżnia się niespotykanymi nigdzie indziej smakami kaw oraz niebanalnym wystrojem.

Źródło: mbridge.pl