Debata „Polska bezpieczna i silna finansowo: listy zastawne i REIT – instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i wzmocnią system bankowy”

0
Polska bezpieczna i silna finansowo: listy zastawne i REIT – instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i wzmocnią system bankowy

15 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się debata „Polska bezpieczna i silna finansowo: listy zastawne i REIT – instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i wzmocnią system bankowy”. Początek o godz. 11.30 w Sali Notowań (II piętro). Organizatorem debaty jest „Puls Biznesu”, a GPW jej partnerem strategicznym. Patronatem honorowym debatę objęły Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Finansów.

W debacie udział wezmą:

 1. Grzegorz Chłopek, prezes ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
 2. Janusz Cichoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego
 4. Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
 5. Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 6. Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 7. Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Tematy debaty:

 • Czy polski system bankowy potrzebuje zmian w strukturze finansowania kredytów hipotecznych?
 • Jakie korzyści klientom, instytucjom finansowym i gospodarce przyniosłaby taka zmiana i upowszechnienie listów zastawnych?
 • Czy i jakie zmiany prawne są konieczne do tego, by rynek nabrał dynamiki? Czy przygotowywane zmiany prawne są satysfakcjonujące z punktu widzenia celu?
 • Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli jak zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i jednocześnie aktywnego inwestowania nadwyżek finansowych, tak, aby miliardy złotych z depozytów wykorzystać do rozwoju polskiej gospodarki.
 • Jak pokazują liczne badania, Polacy najchętniej inwestowaliby w nieruchomości, ale tego nie robią, ponieważ możliwości pośrednich inwestycji są ograniczone – ledwie 1 proc. aktywów zarządzanych przez TFI to nieruchomości. Jak to zmienić?
 • Czy polskie nieruchomości w większym stopniu powinny być w polskich rękach?
   • Czy REIT może stanowić rozszerzenie/kontynuację idei akcjonariatu obywatelskiego?
   • Czy rząd jest rozważa/jest gotowy na ulgi podatkowe, wspierające rozwój rynku kapitałowego (także w kontekście zmian w systemie emerytalnym i wyzwań, jakie stoją w tym obszarze)
   • Co rynek kapitałowy zyska dzięki zwiększeniu wartości emisji listów zastawnych i pojawieniu się REIT?

Udział w debacie jest bezpłatny. Rejestracja na stronie http://patriotyzm.pb.pl/debata

GPW