GfK: 4 na 5 polskich gospodarstw wsparło Ukrainę w czasie wojny

Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia
Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia

Aż 80 proc. polskich gospodarstw domowych podjęło działania na rzecz pomocy Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla uchodźców. Najchętniej w działania pomocowe angażowały się duże rodziny, a najpowszechniejszą formę wsparcia stanowiły zakupy kupowane osobiście – takie dane płyną z najnowszego badania Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego do 31 marca do Polski napłynęło z Ukrainy około 2,4 miliona uchodźców. Od samego początku konfliktu polskie społeczeństwo podjęło olbrzymie starania na rzecz wsparcia przybyszów ze Wschodu. Według badania Panelu GfK, przeprowadzonego na grupie 750 polskich gospodarstw domowych, zdecydowana większość z nich – bo aż 80 proc. – bezpośrednio zaangażowała się w pomoc w związku z sytuacją w Ukrainie.

Głównymi rodzajami pomocy pośród polskich gospodarstw domowych były osobiste zakupy (56 proc.), zaangażowanie w zbieranie najpotrzebniejszych produktów (33 proc.), pomoc finansowa (21 proc.) oraz osobiste wsparcie działań organizacji humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy (20 proc.). 7 proc. gospodarstw zadeklarowało ponadto chęć przyjęcia lub przyjęło uchodźców do swojego domu.

Najczęstszymi kategoriami kupowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy były: środki do higieny osobistej (62 proc.), żywność o długim okresie ważności (62 proc.), higiena kobieca (44 proc.) oraz leki i materiały opatrunkowe (32 proc.).

Firma GfK sprawdziła również, które gospodarstwa najchętniej angażowały się we wsparcie dla Ukrainy. Okazuje się, że taką postawę zadeklarowało 67 proc. gospodarstw jednoosobowych, 88 proc. gospodarstw liczących trzy osoby i aż 90 proc. największych gospodarstw z pięcioma lub więcej domownikami.

Skala bezinteresownej, proaktywnej pomocy udzielonej dotychczas Ukrainie jest ogromna i poraża swoją powszechnością. Największy odsetek wsparcia wśród dużych rodzin mogą tłumaczyć zapewne najlepsze warunki do przyjmowania uchodźców, które wiążą się m.in. z większym metrażem mieszkania, ale też i wysoki poziom empatii rodzin wobec sytuacji innych rodzin. Pomoc płynie z każdej strony na miarę możliwości i patrząc na ten obraz możemy powiedzieć, że jako społeczeństwo sprawdziliśmy się w tym nieoczekiwanym wyzwaniumówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-14 marca 2022 roku.