Grupa CDRL podsumowała wyniki za 2020 r.

Marek Dworczak, prezes CDRL
Marek Dworczak, prezes CDRL

Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo oraz Buslik przygotowuje się do publikacji raportu finansowego za rok 2020. W ocenie spółki, na poziomie operacyjnym, mimo pandemii wyniki są zadawalające. Na wynik netto wpływ będą miały odpisy, których dokonanie było konieczne w związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych, a także różnice kursowe.

– Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z panującą pandemią, odnotowaliśmy zadawalające wyniki finansowe w 2020 roku. Było to możliwe dzięki wdrożeniu oszczędności oraz bardzo dobrze funkcjonującemu kanałowi e-commerce – obrót z zamkniętych sklepów stacjonarnych, częściowo przeniósł się do sklepu internetowego – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Na wynik netto odnotowany w 2020 roku istotny wpływ będą miały odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych wynikających z przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 18,90 mln zł. Największą wartość odpisu tj. 15.5 mln zł, stanowi odpis na utratę wartości udziałów w polskich spółkach zależnych prowadzących sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Dodatkowo, spółka zawiązała odpis na utratę wartości udziałów w pozostałych spółkach zależnych na kwotę 3.4 mln zł. Wynik netto będzie dodatkowo negatywnie obciążony ujemnymi różnicami kursowymi, powstałymi w skutek deprecjacji rubla białoruskiego w stosunku do EUR i USD oraz zastosowania MSSF16 w białoruskim Busliku.