Informacja o działaniach w obszarze regulacji podatku akcyzowego i regulacji rynku gier (2008-2014)

0

I. Legislacja krajowa w zakresie podatku akcyzowego

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11):

– odejście od opodatkowania tzw. niezharmonizowanych wyrobów akcyzowych z wyjątkiem samochodów osobowych;

– odejście od dualizmu klasyfikacyjnego wyrobów, tj. zastąpienie klasyfikacji PKWiU w obrocie krajowym kodami CN, dotychczas stosowanymi tylko w przypadku obrotu z udziałem  krajów trzecich oraz państw członkowskich;

– przeniesienie stawek podatku akcyzowego do ustawy (odejście od praktyki obniżania maksymalnych stawek akcyzy określonych w ustawie rozporządzeniem);

– dostosowanie zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej do przepisów dyrektywy energetycznej (obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania energii nabywcy końcowemu, wcześniej obowiązek powstawał w momencie wydania energii z zakładu energetycznego);

– określenie przypadków, w których wyłączono obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, np. przedpłata akcyzy, mali winiarze, małe gorzelnie;

– wprowadzenie możliwości zwrotu reklamowanych wyrobów akcyzowych, od których wcześniej zapłacono podatek (możliwość obniżenia kwoty akcyzy o podatek wcześniej zapłacony od reklamowanych wyrobów).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 32, poz. 228):

– wprowadzenie zwolnień od podatku akcyzowego, umożliwiających ekonomiczny rozwój małych browarów na rynku.

3. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 98, poz. 819):

– określenie nowych zasad oznaczania wyrobów tytoniowych poprzez wprowadzenie banderol z nadrukiem bieżącego roku, ograniczających powstawanie nadmiernych zapasów u producentów wyrobów tytoniowych z niższą akcyzą z poprzedniego roku.

4. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 215, poz. 1667):

– podniesienie stawki akcyzy na papierosy w związku z koniecznością dostosowania jej do minimalnych poziomów opodatkowania wynikających z przepisów unijnych, odpowiednie dostosowanie stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne w związku z koniecznością uwzględnienia kursu euro, wykorzystywanego do określenia minimalnych poziomów opodatkowania.

Czytaj również:  Skandynawowie coraz chętniej inwestują w polskich specjalistów IT

5. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 151, poz. 1013):

– unormowanie zasad przebiegu procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem elektronicznych administracyjnych dokumentów towarzyszących;

– uregulowanie sprawy związanej z elektroniczną obsługą zabezpieczeń akcyzowych w związku z wdrożeniem systemu EMCS;

– implementacja dyrektywy horyzontalnej, m.in. w zakresie podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, np. wprowadzenie do ustawy instytucji zarejestrowanego wysyłającego.

6. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 226, poz. 1477):

– implementacja dyrektywy 2010/12/EU, zmieniającej dyrektywy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. skutkująca zastąpieniem instytucji najpopularniejszej kategorii cenowej średnią ważoną detaliczną ceny sprzedaży;

– podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe;

– zmiana definicji papierosów, cygar i cygaretek oraz tytoniu do palenia.