Jak nowe przepisy gruntowe wpłyną na rynek mieszkaniowy

Jak likwidacja użytkowania wieczystego wpłynie na rynek mieszkań? Czy zdaniem deweloperów planowane przekształcenie użytkowania wieczystego we własność może spowodować podwyżkę cen ziemi i mieszkań? Serwis nieruchomości Dompress.pl prezentuje wyniki sondy.

Warszawa

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord S.A.

Biorąc pod uwagę, że opłaty roczne za użytkowanie wieczyste dla udziałów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych, lokali usługowych oraz hal garażowych są obecnie na wysokim poziomie, należy uznać, że projekt ustawy dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest krokiem w dobrym kierunku. Planowane zmiany nie powinny wpłynąć na ceny lokali realizowanych na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym. Mogą natomiast przyspieszyć decyzje zakupowe klientów.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO Classic

Dotąd forma własności gruntu nie wpływała na poziom zainteresowania inwestycją. W przypadku Warszawy większość działek w atrakcyjnych lokalizacjach była w użytkowaniu wieczystym i trudno było znaleźć inne. Forma własności nie wpływała też na ceny działek. Grunty będące własnością nie były droższe od tych w użytkowaniu wieczystym. Nie ma zatem racjonalnych przesłanek, dla których ceny mieszkań miałyby się zmienić pod wpływem zmiany przepisów.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Odnosząc się do przewidywanych zmian w przepisach dotyczących użytkowania wieczystego, nie sądzę by miały znaczący, bezpośredni wpływ na rynek czyli np. na ceny mieszkań. Ujednolicenie własności gruntów możemy na pewno uznać za kolejny krok porządkujący rynek.

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży w Wawel Service

Nowe przepisy mają przede wszystkim ochronić mieszkańców budynków wielorodzinnych przed kosztownymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego. Problematyczny z punktu widzenia rynku mieszkaniowego może okazać się zakaz ustanawiania prawa wieczystego dla budynków wielorodzinnych. To zmusi inwestorów do wykupu prawa własności gruntu lub nieruchomości, a tym samym nieuchronnie zwiększy ceny mieszkań.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Nie spodziewamy się istotnych zmian, gdyż dziś mieszkanie na gruncie z własnością nie jest droższe niż to w użytkowaniu wieczystym. Oczywiście, jeśli wzrosną koszty realizacji inwestycji, w tym gruntów, wówczas znajdzie to odbicie w cenach.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży RED Real Estate Development

Przekształcanie pozytywnie wpłynie na sprzedaż mieszkań, zwłaszcza w centrach miast, gdzie dominuje użytkowanie wieczyste. Właściciele takich nieruchomości nie będą musieli obawiać się, że miesięczne koszty utrzymania lokalu nagle wzrosną. Niewiele zmieni się w segmencie popularnym, którego mieszkania powstają zwykle na obrzeżach miast, a więc na gruntach własnościowych.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Trudno powiedzieć w jakim stopniu nowe przepisy dotyczące użytkowania wieczystego mogą wpłynąć na rynek mieszkaniowy, ale liczymy na to, że będzie to pozytywna zmiana. Ceny mieszkań powinny pozostać na stabilnym poziomie.

T

omasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Nowe przepisy, które są obecnie wprowadzane mają dobre i złe strony. Pomysł rozwoju budownictwa jest na pewno decyzją na plus, ale należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z planów przekształcenia gruntów w użytkowaniu wieczystym we własność. W pewnym stopniu oznacza to uwłaszczenie się jednej grupy społecznej. Lepszym sposobem na wsparcie obywateli byłaby pomoc w określonych sytuacjach, na przykład poprzez dodatki mieszkaniowe w momencie utraty pracy.

Mirosław Łoziński, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Zmiany prawne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, czy też ich użytkowania, zawsze mają pewien wpływ na rynek nowych mieszkań. Jednak w tym momencie bardzo trudno jest dokładnie określić, w jak dużym stopniu nowe przepisy dotyczące użytkowania wieczystego wpłyną na branżę real estate. Na warszawskim rynku pierwotnym od dłuższego czasu obserwujemy stabilizację cen. Nawet dynamicznie wzrastająca konkurencja i bardzo duża liczba nowych inwestycji nie wpłynęły znacząco na ich zmianę. Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach sytuacja pod tym względem również będzie stabilna.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Nowe przepisy nie spowodują wzrostu cen działek, czy mieszkań. Mogą natomiast pozytywnie wpłynąć na rynek i wzrost sprzedaży mieszkań, ponieważ wiele osób wstrzymywało się z decyzją o kupnie lokali, obawiając się właśnie użytkowania wieczystego.

Opracowanie: Kamil Niedźwiedzki, analityk serwisu Dompress.pl