Kupiec S.A. po II kwartale 2016 r.

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, zakończyła 2 kw. 2016 r. zyskiem netto na poziomie 514 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8.762 tys. zł. Emitent konsekwentnie rozwija segment TSL oraz poszukuje nowych projektów inwestycyjnych.

W 2 kw. 2015 r. Spółka miała 367 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 7.608 tys. zł. Po dwóch kwartałach 2016 r. zysk netto Kupiec S.A. przekroczył 535 tys. zł, a wartość przychodów ze sprzedaży wynosiła blisko 15.703 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to odpowiednio 408 tys. zł oraz 14.341 tys. zł. Emitent cały czas zwiększa obroty generowane w segmencie TSL, co dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala na wzrost wypracowanych zysków z tej działalności. Po zrealizowaniu założonego celu, jakim było osiągnięcie przez Kupiec S.A. miesięcznych obrotów w wysokości 2,8 mln zł, Zarząd Spółki dąży obecnie do ich zwiększenia do poziomu 3,2 mln zł.

 

„Dążenie do wzrostu wartości obrotów przy utrzymaniu zadowalającej marży jest najważniejszym czynnikiem zwiększającym zyski Spółki. Dzięki dużej ilości zleceń i rosnącemu potencjałowi zestawów TIR możemy wykorzystać efekty skali poprzez większe zagospodarowanie podstawionych samochodów oraz ich efektywne rozplanowanie. Oczekiwania wzrostu skali działalności wypływają też od naszych zleceniodawców, którzy nastawiają się na realizację coraz większych zleceń.” – stwierdza Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Emitent pozostaje nadal bardzo aktywny w segmencie inwestycyjnym i poszukuje nowych, interesujących projektów biznesowych. W 2 kw. 2016 r. poprzez połączenie spółki BVT S.A. ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o. Kupiec S.A. objął 237.708 akcji BVT S.A. w zamian za posiadane udziały WindykacjaPL Sp. z o.o. BVT S.A. jest spółką dywidendową, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Emitenta. Kupiec S.A. podpisał także przedwstępną umowę sprzedaży na zakup czterokondygnacyjnego biurowca w Tarnowie o powierzchni blisko 3 tys. metrów kwadratowych, a łączna wartość tej transakcji została ustalona na kwotę ponad 5 mln zł. W 2 kw. 2016 r. Spółka objęła również akcje Outdoorzy S.A., która planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

„Nasze działania inwestycyjne skupiają się na ustabilizowaniu corocznych wpływów do kasy Spółki. Wypłata dywidendy z BVT S.A. jest tego pierwszym przykładem, a planowane wpływy z wynajmu powierzchni biurowych będą kolejnym. Dywersyfikację przychodów Kupca uzupełnia nasza następna inwestycja w spółkę Outdoorzy S.A.” – zakończył Prezes Wróblewski.

Kupiec S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 r. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 10.10.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 21.10.2016 r. W poprzednim roku Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję.

Kupiec S.A. zakończył 2015 r. rekordowym zyskiem netto w kwocie 5,37 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 29,1 mln zł. Spółka jest także głównym akcjonariuszem podmiotu notowanego na rynku NewConnect – BVT S.A. – i posiada akcje stanowiące 42,90% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 44,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.