Kvarko inwestuje w inteligentną platformę medyczną Medtransfer

Innocenta Dźwierzyńska
Innocenta Dźwierzyńska
  • Medtransfer to internetowa platforma do przesyłania i odczytu dużych plików obrazowych.
  • Dofinansowanie kwotą 1 mln zł pozwoli na rozwój nowej funkcjonalności platformy, opartej na sztucznej inteligencji.
  • Rozwiązanie zoptymalizuje diagnostykę obrazową i zabiegi z zakresu chirurgii ortopedycznej.

Wrocławski fundusz Kvarko inwestujący w projekty związane z naukami ścisłymi, m.in. z zakresu medycyny i biotechnologii, wesprze rozwój internetowej platformy Medtransfer, usprawniającej komunikację między pacjentem a lekarzem i wspomagającej diagnostykę dzięki innowacyjnym metodom przetwarzania obrazów.

Medtransfer jest przełomową odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku obrazowania medycznego. Projekt jest umiejscowiony w obszarze telemedycyny i inteligentnych rozwiązań diagnostyki obrazowej. Według danych WHO na świecie wykonywanych jest rocznie ponad 3,5 mld badań obrazowych rocznie. Jak podaje OECD, w Europie wykonuje się ich co roku blisko 300 mln, z czego na Polskę przypada ok. 25 mln badań.

Tradycyjnie wyniki badań obrazowych – takie jak zdjęcia RTG, USG, wyniki rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej – wymagają zapisu na nośnikach fizycznych lub wydruku. Nierzadko pozyskanie kopii badania wiąże się z koniecznością osobistej wizyty pacjenta w placówce. Jest to uciążliwe, czasochłonne, generuje koszty i obciąża środowisko. W przypadku długofalowego procesu leczenia wymaga od pacjenta wielokrotnego przedkładania obszernej dokumentacji, a od lekarza jej każdorazowej analizy. Nawet posiadanie wyników badań obrazowych w formie elektronicznej nie załatwia sprawy; pozostaje problem przesyłania wielkich plików, kompatybilności oprogramowania do ich odczytu oraz przechowywania wrażliwych danych pacjenta. wyjaśnia Innocenta Dźwierzyńska, pomysłodawczyni Medtransfer oraz twórczyni Mednavi, platformy wspierającej procesy leczenia pacjentów onkologicznych od strony organizacyjnej. – Doświadczyłam tego typu utrudnień osobiście. Zdając sobie sprawę, że ich wyeliminowanie zwiększy szanse na szybkie, a więc i skuteczniejsze leczenie, zaprojektowałam narzędzie usprawniające komunikację lekarz-pacjent.

We współpracy z software housem – firmą Codete, Innocenta Dźwierzyńska stworzyła narzędzie służące przesyłaniu i odczytywaniu dużych plików obrazowych bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Innowacja rozwiązuje również problem z przechowywaniem danych wrażliwych.

Dofinansowanie kwotą 1 mln zł. pozwoli twórcom platformy rozbudować jej nowe funkcjonalności – Medtransfer zostanie wzbogacony o algorytmy bazujące na metodach deep learning, wykorzystujące głębokie sieci neuronowe.

Medtransfer to platforma oparta na technologii chmurowej. Dzięki naszemu wsparciu powstanie pierwszy z planowanych modułów automatycznej analizy danych medycznych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Zautomatyzowana zostanie jedna z najczęściej wykonywanych, a zarazem wymagających wysokiej precyzji procedur w diagnostyce medycznej – osteotomia. – informuje dr Paweł Wielgus, prezes funduszu Kvarko. – Pozwoli to rozwiązać szereg problemów, z którymi mierzy się obecnie rynek ochrony zdrowia. Przede wszystkim zoptymalizuje pracę lekarzy, co jest niezwykle cenne wobec niedoborów personelu medycznego, z jakimi borykamy się w kraju. Co więcej, dzięki wykorzystaniu metod data science, zebrane i zanonimizowanie dane medyczne pacjentów posłużą do dalszych badań i rozwoju nauki.

Wdrożenie platformy jest testowane w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Rozwiązanie Medtransfer przyniesie wymierne korzyści nie tylko indywidualnym pacjentom i lekarzom, ale całym placówkom medycznym – szpitalom publicznym czy prywatnym ośrodkom zdrowia. Pozwala ono przyspieszyć i usprawnić procesy diagnostyczne, a przy tym ograniczać koszty związane z przechowywaniem danych w archiwach i na serwerach. Rokrocznie wykonujemy w Polsce niezliczoną ilość badań obrazowych. Rezygnacja z fizycznych nośników przekłada się na realną oszczędność dla placówek, z jednoczesną korzyścią dla pacjentów. Wierzymy, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe są przyszłością medycyny, dlatego z otwartymi ramionami przyjmujemy tego typu innowacje. – komentuje Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pozytywny pilotaż rozbudowanej platformy MedTransfer stworzy podstawy do rozszerzenia jej zastosowania na potrzeby innych dziedzin medycyny wykorzystujących diagnostykę obrazową, takich jak neurologia, onkologia, leczenie chorób wieńcowych i wielu innych.

Wartość globalnego rynku diagnostyki obrazowej w 2019 roku wyniosła ponad 33,5 mld USD. Do 2027 r. przewiduje się jej wzrost do 43 mld USD. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w badanym okresie wyniesie 5,1%.

Wartość europejskiego rynku telemedycyny w 2019 roku wyniosła 6 mld USD i będzie wzrastać w tempie 27,5% r/r. Przewiduje się, że w 2030 roku rynek ten osiągnie wartość 32,5 mld USD.

Inwestycja została zrealizowana w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez NCBR.