Fundusz Kvarko inwestuje w spółkę farmaceutyczną Auxilius Pharma Oncology

Ewelina Stelmach, menedżerka inwestycyjna w Kvarko
Ewelina Stelmach, menedżerka inwestycyjna w Kvarko
  • Auxilius Pharma Oncology to 20., finalna inwestycja Kvarko w ramach bieżącego funduszu, współfinansowanego ze środków BRIdgeAlfa.
  • Fundusz wyłożył 1 mln zł na projekt stworzenia onkologicznego, złożonego leku generycznego, pierwszego zamiennika w swoim segmencie terapeutycznym.
  • Auxilius zapowiada debiut leku w USA do 2025 r., zaś Kvarko w najbliższych miesiącach będzie koncentrować się na rozwijaniu najbardziej obiecujących spółek z portfela.

Kvarko, wrocławski fundusz wspierający innowacyjne start-upy naukowe i technologiczne, zainwestował 1 mln zł w Auxilius Pharma Oncology. Zespół specjalistów tej spółki opracowuje generyczny lek onkologiczny z kategorii tzw. complex generic, czyli specyfiku o formulacji, której odtworzenie jest bardzo trudne. W przypadku wielu leków, dla których upływa termin ważności patentów, w dość krótkim czasie pojawiają się ich zamienniki, tzw. generyki. Jednak skala złożoności leku onkologicznego, będącego na celowniku Auxiliusa sprawia, iż pomimo, że patent na oryginał wygasł 5 lat temu, generyku wciąż nie ma.

Taka sytuacja to z jednej strony wyzwanie dla spółki, a z drugiej duża szansa. Generyk, nad którym pracuje Auxilius, pomimo znaczących wyzwań formulacyjnych nie wymaga badań klinicznych na ludziach, dzięki czemu proces jego tworzenia jest mniej kapitałochłonny. Stąd zdecydowaliśmy się zainwestować w ten projekt, tym bardziej, że spółka ma bardzo doświadczonych naukowców oraz liderów na pokładzie – podkreśla Ewelina Stelmach, menedżerka inwestycyjna w Kvarko.

Zespół Auxiliusa tworzy m.in. Jędrzej Litwiniuk, mający za sobą karierę menedżera M&A Lux Med, Enterprise Investors, PZU Zdrowie. To też współzałożyciel nowojorskiego startupu Picket Pharmaceuticals. Towarzyszą mu dr Dawid Chabowski, mający za sobą pracę w St. John’s University, Mayo Clinic czy Wake Forest University i Medical College of Wisconsin oraz Amerykanin – dr Paul Laskar, ekspert ds. formulacji i rozwoju leków z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Opracowujemy lek na rzadki nowotwór, na który cierpi ok. 50 tys. osób w USA i Europie. Zastosowany na wczesnym etapie, w wielu przypadkach hamuje rozwój choroby i wyklucza potrzebą dalszego uciążliwego leczenia takiego jak np.  chemioterapia. Wprowadzenie opracowywanego przez nas generyku skończy z fatalną sytuacją, w której z powodu monopolu rynkowego i idącej za nim bardzo wysokiej ceny leku, wielu pacjentów pozbawionych jest dostępu do ratującej życie terapii. W Kanadzie mamy już partnera, który podjął się tego skomplikowanego projektu i mającego docelowo produkować lek. W ciągu trzech lat chcemy złożyć wniosek o dopuszczenie go do obrotu w USA, a może także w UE. Jesteśmy na etapie szczegółowej analizy leku referencyjnego czyli tzw. reverse engineeringu. W I kw. 2022 r. zaczniemy przygotowywać autorską formułę –  wyjaśnia Jędrzej Litwiniuk, prezes Auxilius Pharma Oncology.

1 mln zł pozyskany od Kvarko spółka przeznaczy na prace badawczo-rozwojowe w projekcie onkologicznym. Według założeń, docelowo doprowadzenie leku do komercjalizacji oznaczać będzie inwestycję rzędu 3 mln EUR. Stąd Auxilius już szykuje się do następnej, większej rundy finansowania, a w dłuższym horyzoncie nie wyklucza debiutu na giełdzie. Założyciele oraz inwestorzy spółki podkreślają, że inwestorów kusi rozmiar rynku, na który trafi lek. Dziś segment terapeutyczny, w którym mieści się lek to ponad 1,7 mld USD a w 2026 r. ma osiągnąć poziom 2,5 mld USD (wg szacunków analityków Mordor Intelligence).

Polskie startupy, posiadające mocne, naukowe fundamenty szybko zyskują w oczach inwestorów. Widzimy to na przykładzie naszych portfelowych projektów, m.in. QNA Technology, SatRevolution czy Medtransfer – mówi Ewelina Stelmach.