Laser-Med S.A. nawiązuje współpracę z One More Level S.A.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Laser-Med S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., podpisała porozumienie o współpracy ze spółką z branży gier komputerowych – One More Level S.A. Emitent zakończył także 1 kw. 2017 r. zyskiem netto w wysokości ponad 262 tys. zł.

Podpisane przez Laser-Med S.A. porozumienie z One More Level S.A. obejmuje współpracę pomiędzy podmiotami w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze planowania sprzedaży i budżetowania projektów, prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym, pozyskiwania finansowania, projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier) oraz procedur certyfikacji gier na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony. Obie spółki dostrzegają szerokie perspektywy dla kooperacji oraz korzyści z niej płynące i będą dążyły do jak najbardziej efektywnego wykorzystania doświadczenia, wiedzy i własnego potencjału. Podpisane porozumienie wpisuje się w przyjęte nowe kierunki rozwoju Laser-Med S.A., które zostały przedstawione w kwietniu 2017 r.

„Podpisane porozumienie z One More Level S.A. stanowi potwierdzenie przyjętych kierunków dalszego rozwoju naszej Spółki. Nasz nowy partner – spółka One More Level S.A., posiada bardzo duże doświadczenie w branży gier komputerowych i zamierzamy je wykorzystać, zacieśniając współpracę pomiędzy podmiotami. Uważam, że możemy kooperować w bardzo wielu obszarach, co powinno pozwolić na osiągnięcie istotnych korzyści przez każdą ze spółek.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Laser-Med S.A.

One More Level S.A. jest studiem game developerskim założonym w 2014 r., które wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Podmiot ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. opracowuje obecnie swoją najnowszą produkcję, będącą największym tytułem w historii tej Spółki. Ukaże się ona na przełomie 2017/2018 r. nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC oraz konsole (PS4, Xbox One). W 2017 r. One More Level S.A. planuje wystąpić o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją.

Laser-Med S.A. zakończyła 1 kw. 2017 r. zyskiem netto w wysokości 262 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 252 tys. zł. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych było możliwe dzięki skutecznej realizacji działań restrukturyzacyjnych, m.in. redukcji jej zobowiązań w łącznej kwocie ponad 161 tys. zł oraz zbyciu aktywów (środków trwałych) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł. Obecne działania Zarządu Spółki są skoncentrowane na realizowaniu przyjętych założeń do kierunków jej dalszego rozwoju w oparciu o nowy profil działalności – działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych.

„Prowadzone działania restrukturyzacyjne umożliwiły Spółce wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych. Teraz koncentrujemy się na realizowaniu przyjętych kierunków rozwoju, czego potwierdzeniem jest zawarte porozumienie z One More Level S.A.” – dodaje Prezes Ciszewski.