LS Tech-Homes S.A. oczekuje wysokiej sprzedaży

LS Tech-Homes S.A.

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2012 r., liczy na dobre wyniki sprzedażowe w nadchodzących kwartałach. Emitent realizuje obecnie kilka znaczących kontraktów handlowych, które powinny przełożyć się na wysoką wartość przychodów i wykonanie założonych planów sprzedażowych.

 Jednym z istotniejszych projektów prowadzonych przez LS Tech-Homes S.A. w 2015 r. jest dostawa domów mobilnych wykonanych z magnezowych paneli kompozytowych MgO Green dla chorwackiego partnera handlowego – firmy Casa Mobile. W tym roku podmiot ten zamówił oraz odebrał 40 tego typu obiektów, a w przyszłym roku planowane jest dostarczenie 50 domów. Zamówione domy o powierzchni 30-40 m2 są wykorzystane jako domy na wynajem w chorwackich ośrodkach kempingowych, m.in. w okolicach Sibenika. Wysokie obłożenie obiektów oraz zadowolenie klientów z ich użytkowaniu sprawiło, że Casa Mobile zakłada rozbudowę swojej ofertę domów kempingowych do minimum 260 tego typu obiektów na wynajem w 2019 r. Zbudowane w technologii SIP domy znacząco przewyższają swoją charakterystyką konstrukcyjną i użytkową, a także standardem wyposażenia, domy kempingowe znajdujące się aktualnie w ofercie na rynku chorwackim.

„Spodziewaliśmy się, że oferta domów w wersji klasycznej, modularnej i mobilnej spotka się z zainteresowaniem klientów nie tylko na naszym kontynencie. Stąd też nasza inwestycja w hale z linią montażową do produkcji ścian, stropów i modułów przestrzennych, umożliwiających realizację zamówień dla dużych projektów takich jak np. Chorwacja, Angola czy obiekty wojskowe. Obecnie rozmawiamy również z partnerami z krajów skandynawskich na dostawę różnych rozwiązań obiektów mieszkalnych w tamtym rejonie. Liczymy także na pozytywne reakcje na naszą nową ofertę domów dla uchodźców i mieszkańców terenów katastroficznych. Lokalizacja hali do produkcji modułów domów na Północy kraju wybrana została właśnie dla usprawnienia dostaw naszych produktów drogą morską. Należy pamiętać, iż wszystkie tego typu projekty to duże i wieloletnie zamówienia, dlatego też trafna była podjęta decyzja o zwiększeniu naszych mocy produkcyjnych.” – komentuje Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

Bardzo ważne znaczenie dla wartości przychodów LS Tech-Homes S.A. w kolejnych latach oraz wypełniania założeń sprzedażowych będzie miał kontrakt budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym, itp., którego wartość może sięgnąć 72 mln zł. Emitent jest członkiem Konsorcjum, które we wrześniu br. zawarło wstępne porozumienie odnośnie warunków tego kontraktu. Spółka opracowała także projekt oraz prototyp do prezentacji domów dla uchodźców. Zarząd LS Tech-Homes S.A. wiąże spore nadzieje z tym przedsięwzięciem z w związku z narastającym kryzysem imigracyjnym, które będzie zmuszał kraje do poszukiwania nowoczesnych i innowacyjnych form osiedlania imigrantów.

Spółka rozwija również swój nowy produkt – okładzinę typu GRID-ALWA, innowacyjne rozwiązanie dla branży górnictwa, które znacząco poprawia wydajność wydobycia. Stwarza ona możliwość zmiany dotychczas stosowanych technologii, będąc bardzo atrakcyjną i tanią alternatywę dla metody tradycyjnej. Emitent wspólnie z Politechniką Śląską i Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) opracowała program badawczy związany z zastosowaniem tej okładziny w górnictwie. Spółka, dbając o kwestię bezpieczeństwa, jako jedyna na rynku polskim podjęła decyzję o poddaniu materiału kompleksowym badaniom w wyspecjalizowanych laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, które zakończyły się doskonałymi wynikami i uzyskaniem certyfikatu, wydanego przez tą cenioną w branży Instytucję. Obecnie okładzina GRID-ALWA przechodzi fazę testów na kilkukilometrowym odcinku w jednej z kopalń węgla na Śląsku.

 „Technologia pultruzji – wyroby z żywic i włókna szklanego – to niejako druga noga naszej produkcji. Widzimy tutaj duże możliwości zarówno w Polsce, gdzie tego typu produkty to jeszcze nowość, jak i w Europie. Jako pionierzy przeszliśmy już wiele testów oraz badań naukowych, tak aby oferowany produkt był wysokiej jakości i spełniał wszelkie wymogi normowe. Dotychczasowe testy oraz wyroby prototypowe zadowalają naszych potencjalnych klientów w kraju, a także zagranicą. Wspomniana tutaj okładzina to wielki krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w kopalniach. Wykonaliśmy również prototypowe rozwiązania dla innych gałęzi przemysłu. Wiemy z pewnością, że technologia pultruzji jest opanowana przez naszą załogę i możemy już być konkurencyjni nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pojawili się już potencjalni klienci i bardzo liczymy na tę branżę, gdyż zamówienia tutaj są najczęściej wieloletnie, a jak wcześniej zaznaczyłem, jesteśmy pionierami, ale już z dużym doświadczeniem. Wspierani przez instytuty naukowe, z którymi współpracujemy, nie boimy się wyzwań.” – zakończył Surowiec.

Spółka realizuje aktualnie budowę trzech nowych obiektów produkcyjnych w Koniecwałdzie i Studzienicach. Prowadzone prace znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie, a oddanie nowych hal powinno nastąpić do końca 2015 r. Po ich budowie LS Tech-Homes S.A. będzie posiadał łącznie ponad 9.000 m2 powierzchni produkcyjnej, na którą będą się składały 3 linie do produkcji paneli, 2 linie pultruzji oraz 1 linia laminacji, a także kompletna linia do montażu ścian i modułów 3D. Dzięki temu Spółka 3-krotnie zwiększy swoją wydajność oraz będzie mogła realizować duże projekty.

LS Tech-Homes S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. Zajmuje się ona wdrażaniem nowoczesnych technologii kompozytowych dla różnych gałęzi przemysłu. Głównymi produktami Spółki są płyty magnezowe MgO GREEN oraz płyty kompozytowe – SIP MgO GREEN