Marco Santos obejmie stanowisko CEO GFT Technologies

Marco Santos, CEO GFT Technologies
Marco Santos, CEO GFT Technologies

Rada Administracyjna GFT Technologies SE 26 marca br. mianowała Marco Santosa nowym CEO Grupy. 48-latek obejmie stanowisko 1 lipca 2024 roku i początkowo będzie kierować GFT jako współ-CEO wraz z Mariką Lulay do końca roku. Marika Lulay (61 l.) opuści Zarząd Grupy po wygaśnięciu jej kontraktu 31 grudnia 2024 r. Ponadto, Jochen Ruetz (56 l.), obecny CFO GFT, rozszerzy swoje obowiązki o funkcję zastępcy CEO od 1 stycznia 2025 r.

Santos zajmował stanowiska kierownicze w GFT od 2011 r. Początkowo był Country Managerem GFT Brazil, a następnie kierował działalnością firmy w Ameryce Łacińskiej. W 2020 r.  przejął również odpowiedzialność za GFT USA i został powołany do Zarządu Grupy GFT. W tym czasie nadzorował okres szybkiego rozwoju, zwłaszcza GFT Brazil. W 2023 r. awansował na stanowisko CEO GFT Americas, kierując operacjami w Ameryce Północnej i Łacińskiej.

Ulrich Dietz, Przewodniczący Rady Administracyjnej GFT Technologies, powiedział: Marco Santos jest gwarantem wzrostu i innowacji. Udowodnił to wielokrotnie podczas swojej kariery w GFT, zarówno w Ameryce Północnej, jak i Łacińskiej. Budował silne zespoły i otwierał nowe rynki. Konsekwentnie jako jeden z pierwszych wykorzystuje potencjał nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, z korzyścią dla GFT i naszych klientów.

Chciałbym podziękować Radzie Administracyjnej za ich zaufanie i nie mogę się doczekać kształtowania przyszłości GFT Technologies jako CEO – mówi Marco Santos. Rozwój GFT w ostatnich latach pokazuje ogromny potencjał naszego silnego zespołu liczącego ponad 12 tys. talentów na 20 kluczowych rynkach. Nasz cel jest zatem jasny – kierujemy firmę w stronę zmieniającej się przyszłości.

Rada Administracyjna powołała również Jochena Ruetza, CFO GFT, na stanowisko zastępcy CEO. Posiada on wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w biznesie, a od 2003 r. pełni funkcję CFO GFT Technologies SE. Rada Administracyjna ponownie przedłużyła umowę Jochena Ruetza do 31 grudnia 2029 r.

Dr Jochen Ruetz, GFT Technologies
Jochen Ruetz, GFT Technologies

Przez ostatnie dwie dekady Jochen Ruetz był kluczową postacią przyczyniającą się do sukcesu i profesjonalizmu GFT – mówi Ulrich Dietz. Jego solidna wiedza finansowa, umiejętności przywódcze i zdolność strategicznego przewidywania są fundamentalne dla nowej ery wzrostu. Jest on zatem predestynowany do objęcia stanowiska zastępcy CEO.

Cieszę się, że Marco i Jochen będą nadal wspólnie rozwijać GFT – mówi Marika Lulay. Od wielu lat współpracuję z nimi ściśle i z zaufaniem, dlatego wiem, że obaj żyją wartościami GFT i kultywują styl zarządzania, który zmotywuje nasze zespoły na całym świecie do osiągnięcia nowych szczytów wydajności.

Patrząc wstecz na kadencję Mariki Lulay i przyszłość GFT, Ulrich Dietz powiedział: Marika Lulay kształtowała GFT przez ponad 20 lat, najpierw jako COO, a następnie jako CEO. Wraz z naszym zespołem rozwinęła GFT w firmę, która zajmuje wiodącą i uznaną pozycję na całym świecie. Niezwykle udana ekspansja międzynarodowa jest w dużej mierze zasługą strategii Mariki Lulay. Rada Administracyjna pragnie podziękować jej za jej bezwarunkowe zaangażowanie. Ustanowiła ona wysokie standardy dla swoich następców. Wraz z Marco Santosem i Jochenem Ruetzem znaleźliśmy doskonały plan sukcesji, który podkreśla ciągłość i nasze ambicje dalszego wzrostu. Jestem pewien, że GFT będzie nadal pomyślnie rozwijać się z nowym zespołem.