Marsh Global Insurance Market Index Q1 2019: rekordowy wzrost cen ubezpieczeń

0
analizy raporty

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Insurance Market Index. Poniżej prezentujemy kluczowe trendy rynkowe obserwowane w pierwszym kwartale 2019 r.:

  • Średnie ceny ubezpieczeń wzrosły o 3%, co stanowi największy dotychczas zanotowany wzrost stawek (od 2012 r.).
  • Pierwszy kwartał 2019 r. kontynuuje wzrostowy trend cen ubezpieczeń.
  • Drugi kwartał z rzędu zakończono ze wzrostem stawek ubezpieczeniowych we wszystkich regionach na świecie, co spowodowane było wyższymi cenami ubezpieczeń majątkowych i D&O.
  • Region Pacyfiku ponownie odnotował największy, ponad 10% wzrost cen, utrzymując tendencję wzrostową z ostatnich ośmiu kwartałów. W Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej wzrost stawek wyniósł 2%.
  • W skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły średnio o blisko 5%, przekraczając nieznacznie stawki obserwowane w ostatnich czterech kwartałach. Ceny ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków spadły natomiast średnio
    o prawie 1%, kontynuując tendencję spadkową, utrzymującą się od 2013 roku.
  • Średnie ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych wzrosły o blisko 6%. Wzrost cen dotyczył wszystkich regionów na świecie, głównie za sprawą wyższych stawek ubezpieczeń D&O.

Pomimo odnotowania największego w historii Indexu średniego wzrostu cen ubezpieczeń, możliwości rynkowe dla większości produktów i regionów nadal pozostają wysokie.

„W Polsce obserwujemy niezmienność stawek w ubezpieczeniach majątkowych, dotyczy to oczywiście Klientów bezszkodowych. Klienci szkodowi jak zawsze musza się liczyć ze wzrostem stawek – odpowiednio do wskaźnika szkodowości i wyniku technicznego na danym rachunku. Aktualny jest także trend w ubezpieczeniach dla trudnych branż (drewniana, chemiczna), które spotykają się z dużo wyższymi stawkami i zdecydowanie mniejsza ofertą rynkową „– podsumowuje Blanka Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego, Marsh Polska.

„W przypadku ubezpieczeń  finansowych naszych polskich klientów obserwujemy bardzo podobną tendencję, jak w Raporcie Marsh GIMI Q1 2019. Największy wzrost stawek widzimy w ubezpieczeniach OC członków władz (D&O), szczególnie, jeżeli polisy zawierane są na rynkach Europy Kontynentalnej i londyńskich. Tendencja wzrostu stawek polis D&O jest już też obserwowana w polisach D&O plasowanych przez polskich ubezpieczycieli, których trend światowy w żaden sposób nie omija. Wzrost stawek idzie w parze z zaostrzoną oceną ryzyka D&O. Istotną przyczyną wzrostu kosztów polis jest szkodowość, która wpłynęła na limitowanie pojemności ubezpieczycieli D&O, wycofywanie się wybranych rynków z oferowania tego ubezpieczenia, zaostrzoną oceną ryzyka. Ta sytuacja na rynku powoduje niestety opóźnienia w procesach ofertowania i plasowania programów.

Podobne wzrosty stawek widzimy w ubezpieczeniach ryzyk bankowych i transakcyjnych (M&A), gdzie szkodowość bardzo podobnie, negatywnie dla nas i klientów wpłynęła na procesy plasowania tych polis. Akurat w przypadku ubezpieczeń procesów M&A, główną przyczyną szkodowości było znaczące w ostatnim 1-1,5 roku rozszerzenie zakresów ochrony polis transakcyjnych i bardzo elastyczna ocena ryzyka, co wpłynęło na wzrost szkodowości, a to przekłada się i będzie w mojej opinii przekładać na coraz bardziej rosnące koszty” – dodaje Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia).

Czytaj również:  Dlaczego rząd do tej pory nie zmienił szkodliwego art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?