MERIT INVEST S.A. zamierza zaangażować się w sektor Private Banking – Wealth Management.

0

MERIT INVEST S.A. spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, której akcje notowane są na rynku NewConnect, planuje zakup akcji Domu Maklerskiego „Everest Investment Management S.A.”. Celem tej inwestycji będzie podjęcie współpracy z zarządem Domu Maklerskiego, aby wspierać spółkę w rozwoju jej licencjonowanej działalności jaką jest zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwo inwestycyjne dla zamożnych klientów prywatnych i przedsiębiorców. Natomiast spółka zależna, MERIT BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. poinformowała o nowym zleceniu doradczym, którego wartość brutto wynosi 5 mln zł.

W dniu 7 maja br. MERIT INVEST S.A. zawarła porozumienie inwestycyjne, przedmiotem którego jest dążenie do zawarcia  transakcji objęcia akcji nowej emisji Everest Investment Management S.A. („Dom Maklerski”). Zaangażowanie z pozycji akcjonariusza w rozwój Domu Maklerskiego z wyspecjalizowaną, niszową usługą, może być kolejnym etapem rozwoju MERIT INVEST i jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony inwestorów oczekujących indywidualnej oferty Wealth Management. Zespół MERIT INVEST S.A. posiada kompetencje i duże doświadczenie w zakresie inwestycyjnym, a wspólne zwiększenie ilości klientów na usługi Domu Maklerskiego oraz wartości aktywów do jego licencjonowanej działalności, pozwoli z pozostałymi akcjonariuszami rozbudować solidny i wyspecjalizowany w zarządzaniu aktywami Dom Maklerski. Oferta skierowana jest dla osób wymagających indywidualnego podejścia i gotowych na długoterminowe budowanie portfela. Wydaje się, że duża wartość oszczędności Polaków powinna sprzyjać w rozwoju usług Wealth Management, szczególnie kiedy po zmianach Ustawy o Funduszach część przedsiębiorców w UE nie może samodzielnie w pełni swobodnie inwestować nie będąc Alternatywną Spółką Inwestycyjną, a optymalizacje podatkowe przez FIZ`y nie zawsze dają zakładane rezultaty. Czasem wręcz założenie FIZ`a jest wręcz bezzasadne. Powierzenie aktywów w zarządzanie, w wielu takich wypadkach jest obecnie dobrym rozwiązaniem.

– „Jesteśmy zdania, iż słabość rynku w Polsce i cykl w jakim się znajdujemy oraz zniechęcenie części inwestorów do przekazywania swoich oszczędności w często niezrozumiałe dla nich produkty finansowe jest dobrym momentem aby wspierać Everest Investment Management S.A., a wraz z nim budować naszą wartość i rozpoznawalną nie tylko w Polsce markę.” – podkreśla Mirosław Stępień prezes MERIT INVEST i dodaje – „Chcemy, aby inwestorzy w Polsce, osoby dysponujące większymi oszczędnościami, poza zakupem gotowych produktów inwestycyjnych mogli liczyć na ofertę profesjonalnego zarządzania aktywami – Wealth Management. Dom Maklerski Everest Investment Management S.A. udowodnił, że usługa może być zarówno rentowna dla spółki, jak również istnieje potrzeba takich usług na rynku. Zamożni inwestorzy coraz częściej chcą realizować projekty oparte o zindywidualizowane strategie zarządzania ich majątkiem z wykwalifikowanym partnerem. Liczy się potrzeba zachowania majątku, doradztwa i unikanie błędów masowego zarządzania portfelem.

Czytaj również:  Presja fiskalna – co oznacza dla przedsiębiorców