Nowi partnerzy PwC w Polsce

0
PWC

Z dniem 1 lipca 2011 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyło 5 osób: w dziale Doradztwa Biznesowego – Mariusz Śpiewak i Paweł Dżurak, w dziale doradztwa podatkowego – Marcin Chomiuk i Andrzej Jacek Jarosz oraz w dziale audytu – Piotr Urban. Ostatnio partnerami firmy zostali także Tomasz Bejm oraz Piotr Romanowski, którzy dołączyli w randze partnera do działu Doradztwa Biznesowego. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca liczy 48 partnerów.

Mariusz Śpiewak – jako partner będzie kontynuował rozwój grupy Financial Risk Management w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W PwC pracuje od 1998 roku, posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych głównie dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem kapitałem oraz instrumentami finansowymi. Jest członkiem stowarzyszenia GARP (Global Association of Risk Professionals), posiada tytuł Financial Risk Manager oraz brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA).

Paweł Dżurak – w ciągu ostatnich 4 lat rozwijał kluczowe kompetencje firmy w zakresie konsultingu: Strategy and Operations oraz Finance and Accounting. Jako partner poprowadzi także zespół Operational Excellence. Paweł Dżurak specjalizuje się w projektach z zakresu budowy i kontroli strategii, restrukturyzacji i integracji firm, optymalizacji procesów biznesowych oraz budowy systemów zarządzania wartością. Ukończył kierunek zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz na London School of Economics. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz autorem wielu publikacji i artykułów.

Tomasz Bejm – został partnerem odpowiedzialnym za zespół Doradztwa Technologicznego – posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych i konsultingowych w obszarze IT na polskim rynku. Realizował projekty w sektorach: bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym i paliwowym oraz w sektorze publicznym, mające na celu zwiększenie wartości biznesowej. Główne obszary specjalizacji Tomasza Bejma obejmują: definiowanie strategii biznesowo – informatycznych, nadzór nad projektami IT, zarządzanie efektywnością IT, transformację i optymalizację działów IT, IT Governance, zarządzanie ryzykiem IT, planowanie ciągłości działania oraz monitorowanie bezpieczeństwa informacji. Przed dołączeniem do PwC pracował w międzynarodowych firmach doradczych, w tym jako partner zarządzający zespołem Doradztwa Informatycznego w Ernst&Young. W 1998 roku, jako jedna z pierwszych osób w Polsce zdał egzaminy stowarzyszenia ISACA i otrzymał tytuł Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych – CISA oraz Certyfikowanego Specjalisty Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych – CISSP.

Piotr Romanowski – posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie zarządzania i bankowości oraz zarządzania pionami bankowości korporacyjnej w dwóch wiodących polskich bankach giełdowych. Przed dołączeniem do PwC był związany z firmą McKinsey & Company, specjalizując się w obsłudze instytucji finansowych w zakresie strategii, restrukturyzacji i inwestycji kapitałowych. Doświadczenie Piotra Romanowskiego w instytucjach finansowych obejmuje praktycznie wszystkie obszary bankowości i ubezpieczeń – od strategii wejścia na nowe rynki, poprzez inwestycje typu greenfield lub przejęcia, przez programy stymulacji sprzedaży, redukcji kosztów, optymalizacji procesów, zarządzania ryzykiem, do zagadnień organizacji, ładu korporacyjnego i wielu innych. W swojej praktyce zawodowej prowadził projekty dla firm z sektora petrochemicznego (wspierał dwie największe fuzje w tym sektorze w Europie Środkowej), sektora farmaceutycznego, opieki zdrowotnej i hutniczego. Poza rocznym pobytem w biurze nowojorskim, doświadczenie doradcze Piotra Romanowskiego obejmuje przede wszystkim Polskę, Rosję i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj również:  Ambasador czy Kontroler - cztery typy członka rady nadzorczej

Marcin Chomiuk – w ramach PwC w Polsce jest liderem grupy specjalizującej się w podatkach pośrednich i będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój usług firmy w tym obszarze. Doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie 14 lat pracy w międzynarodowych firmach konsultingowych z grupy tzw. Wielkiej Czwórki. Doradzał zarówno międzynarodowym koncernom, jak i firmom działającym na rynku lokalnym w zakresie bieżących kwestii podatkowych, podatkowego planowania transakcji, a także zajmował się doradztwem w zakresie odpowiedniej strategii operacyjnej w kontekście podatkowym. Marcin Chomiuk jest jednym ze współautorów pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT w Państwach Członkowskich. Jest również autorem licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i specjalistycznej. Pomagał w opracowaniu projektu zmian do ustawy o VAT w 2006 r., będąc członkiem grupy ekspertów powołanych przez Ministra Finansów. Od 2004 r. jest członkiem Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w zakresie podatku VAT. Marcin Chomiuk jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Do PwC dołączył w 2001 roku.

Andrzej Jacek Jarosz – jako partner będzie nadal rozwijał praktykę prawno-podatkową firmy PwC w Poznaniu i Gdańsku oraz w obszarze pomocy publicznej i usług dedykowanych klientom z sektora prywatnego. Andrzej Jacek Jarosz ma 15-letnie doświadczenie w zakresie doradzania na rzecz klientów indywidualnych i grup kapitałowych w ramach działu doradztwa podatkowego oraz działu audytu i usług doradczych PwC. Był zaangażowany w liczne projekty optymalizacyjne, służąc swoją wiedzą podatkową i audytorską przy analizach podatkowych inwestycji i przeglądach podatkowych. W nowej roli będzie nadal koordynował działania zespołu PwC ds. pomocy publicznej, który wspiera spółki komercyjne w aplikowaniu o środki z programów pomocowych, jak również doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Z PwC związany jest od 1996 r.

Piotr Urban – partner zarządzający zespołem ds. audytu systemów, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w Polsce i krajach bałtyckich. Piotr posiada 13-letnie doświadczenie w PwC świadcząc usługi audytowe i doradcze dla klientów z sektora energetyczno-paliwowego, produkcyjnego, wydobywczego, telekomunikacyjnego, usługowego i wielu innych. Będzie zarządzał ponad 50 osobowym zespołem specjalistów w 4 biurach PwC w Polsce, głównie w Warszawie i Krakowie, wspierając klientów w zakresie optymalizacji kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i audytu wdrożeń systemów informatycznych. Piotr będzie również kontynuował swoje zaangażowanie eksperckie w rozwój praktyk ładu korporacyjnego i audytu wewnętrznego w Polsce.