Od października inwestowanie na Foreksie powinno być bezpieczniejsze

1

CEO Magazyn Polska

Do końca września firmy oferujące inwestorom instrumenty na rynku Forex mają czas na wdrożenie opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących obsługi klientów detalicznych. Ma to zapobiec ponoszeniu przez nich strat, na które nie są gotowi, i przywrócić tego rodzaju inwestycjom dobre imię.

– Jest to rynek bardzo skomplikowanych, bardzo ryzykownych instrumentów finansowych, których częstokroć klienci nie rozumieją, a mimo to inwestują w nie – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Maciej Kurzajewski, zastępca dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF. – W efekcie tego ponoszą straty i te wszystkie swoje frustracje związane z nietrafionymi inwestycjami przelewają w różnego rodzaju mediach.

Po kryzysie finansowym końca pierwszej dekady XXI wieku, gdy przyzwyczajeni do wcześniejszych zysków inwestorzy stracili źródło satysfakcjonujących ich wzrostów kapitału, zrodził się popyt na aktywa dające szansę na wyższe zyski. Okazało się jednak, że są to instrumenty obarczone ryzykiem bardzo dużej, często przekraczającej wielkość inwestycji straty.

Szacujemy, że te straty są na poziomie kilkuset milionów złotych, za 2014 rok jest to strata netto około 400 mln zł. Z tym, że w uwzględnieniu lat poprzednich ta strata się powiększa – mówi Kurzajewski.W przypadku inwestowania w instrumenty na rynku Forex musimy się liczyć z dość dużą w bardzo krótkim okresie. Takie straty nie występują w przypadku klasycznych instrumentów finansowych takich jak akcje lub obligacje.

Pod koniec maja Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Wytyczne dot. świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych. Określają one, jakie warunki powinny być spełnione przez firmy inwestycyjne działające tym obszarze. Jednocześnie KNF zobowiązał firmy do wdrożenia zaleceń do końca września br.

– Te wytyczne nie wymagają zmian w systemach informatycznych, co zawsze wydłuża cały proces. Raczej jest to kwestia zmiany postawy, kwestia zmiany dokumentów umownych z klientem czy materiałów reklamowych, które są prezentowane klientowi – wyjaśnia krótki czas na wdrożenie zaleceń Kurzajewski.

Czytaj również:  FPP: ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków

Wytycznych jest 16 i powstały one na podstawie rozmów z inwestorami. Mają na celu wzmocnienie ochrony inwestorów indywidualnych, np. zapewnienie odpowiedniego sposobu promowania i reklamowania usług maklerskich, transparentności zasad ich świadczenia, dostarczenie wiedzy o realnym ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowanie braku równowagi w prawach i obowiązkach stron umowy.

– Nie wdając się w techniczne szczegóły poszczególnych wytycznych, zakładam, że po ich wprowadzeniu wielu inwestorów będzie miało przekonanie, że niezależnie od skali ryzyka, które towarzyszy temu rynkowi, będą mieli zapewnione czytelne i przejrzyste reguły gry. Zniknie agresywny i natrętny marketing często wprowadzający w błąd, a klienci otrzymają usługę o należytej jakości – mówi Maciej Kurzajewski z KNF.