Paweł Borys: PFR odegra istotną rolę we wprowadzeniu PPK

Rola Polskiego Funduszu Rozwoju we wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest kluczowa. Grupa będzie odpowiedzialna za całą infrastrukturę rozliczeń i ewidencji programu. Stworzy także specjalny portal informacyjny połączony z dedykowanym call-center.

– Każdy pracodawca i pracownik będzie mógł otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad funkcjonowania PPK za pośrednictwem portalu lub infolinii – powiedział serwisowi eNewsroom Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – PFR będzie chciał także przeprowadzić szerszą kampanię społeczną oraz dotrzeć do pracodawców w całym kraju. Celem jest udostępnienie rzetelnych i precyzyjnych informacji na temat tworzenia PPK oraz administrowania systemem. To także próba przedstawienia wszystkich korzyści związanych z przystąpieniem do tego programu – wyjaśnił Borys.