Płace rosną najszybciej od dekady. Deficyt budżetowy po lipcu 2018 r.

0

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w 2q18 o 7,1% r/r, najsilniej od 3q 2008, a tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce nie odbiega od obserwowanego w sektorze przedsiębiorstw (7,4% r/r). Presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowała się ostatnio (z wyjątkiem budownictwa), a płace w sektorze publicznym są pod kontrolą.

Płace rosną najszybciej od dekady
Źródło: PKO Bank Polski

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że po lipcu budżet państwa prawdopodobnie wykazał deficyt, wobec 9,5 mld PLN nadwyżki po czerwcu. Deficyt w wysokości ok. 10 mld PLN w samym lipcu odbiega od typowego wykonania w tym miesiącu, prawdopodobnie miał więc miejsce jednorazowy transfer, np. dotacja do FUS. Wiceminister ocenił, że nadwyżka w 1h była wynikiem dobrych dochodów oraz przesuwania wydatków, m. in. jeśli chodzi o programy współfinansowane ze środków europejskich. W jego ocenie deficyt w dalszej części roku będzie się pogłębiał i nie należy oczekiwać prognozowanego przez niektórych analityków (w tym PKO BP) niższego o 20 mld PLN od planu (41,5 mld PLN) deficytu na koniec roku. Wyższy niż zakładamy deficyt centralny nie oznaczałby jednak pogorszenia sytuacji fiskalnej, lecz przesunięcia pomiędzy podmiotami sektora fin. publicznych.

Autor/Źródło:PKO Bank Polski

Czytaj również:  Kurs euro pod presją. Oczekiwanie na łagodny Brexit wspiera funta