Rynek pracy w 2019 roku – elastyczne rozwiązania i aktywizacja zawodowa

Sytuacja na rynku pracy w 2019 roku będzie porównywalna z rokiem ubiegłym. Poziom bezrobocia jest stabilny i to zapewne się nie zmieni. Pracownicy znajdują zatrudnienie. Większe problemy mają pracodawcy z rekrutowaniem wykwalifikowanej kadry i obsadzeniem wakatów.Ważne jest odpowiednie zagospodarowanie osób bez stałej pracy, zaliczanych do grupy poszukujących zatrudnienia czy bezrobotnych. Partnerstwo publiczno-prywatne powinno przyczyniać się do zwiększania zatrudnienie i wypełniać lukę, jaka pojawia się u niektórych przedsiębiorców. W pewnych branżach i na wybranych stanowiskach braki kadrowe są szczególnie widoczne, a pozyskanie ludzi do pracy staje się bardzo trudne. Wśród publicznych służb zatrudnienia ważne jest nawiązywanie współpracy z agencjami, co pomoże wesprzeć przedsiębiorców zmagających się z deficytem pracowników z odpowiednim wykształceniem i kompetencjami.

– Konieczne jest zastosowanie elastycznych rozwiązań, aktywizacja zawodowa i zachęcanie do podjęcia pracy. Przedsiębiorcy powinni wykorzystać różne formy wsparcia zatrudnienia oferowane przez służby publiczne – powiedziała serwisowi eNewsroom dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Zadowalający jest fakt niskiego poziomu bezrobocia, jednak należy wypełniać lukę na rynku pracy i zagospodarować bierne zasoby. W tym celu trzeba skupić się na szczególnych kategoriach – osobach niepełnosprawnych, kobietach wychowujących dzieci oraz młodych, którzy mają problem z podjęciem zatrudnienia ze względu na niewielkie doświadczenie zawodowe. Należy pamiętać, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Połączenie różnych rozwiązań i dostępnych instrumentów na rynku pracy może przynieść pozytywne efekty i poprawić ogólną sytuację, jaka na nim panuje – dodała Spytek-Bandurska.