Usługi dodane i multimedialne na polskim rynku telekomunikacyjnym

0

W związku ze stagnacją rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce operatorzy coraz większą uwagę poświęcają segmentowi usług dodanych i multimedialnych. Ich działania skupiają się przed wszystkim na segmencie płatnej telewizji oraz różnego rodzaju usług dodanych w telefonii komórkowej, wraz z mobilnym internetem.

Wartość rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce w 2012 r. kontynuowała tendencje wzrostowe widoczne w ubiegłych latach. Według raportu PMR „Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017” w 2012 r. przychody operatorów z usług dodanych w telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, w segmencie mobilnego internetu oraz płatnej telewizji były o 7% wyższe niż rok wcześniej. W rezultacie przekroczyły one poziom 10 mld zł.

Największym segmentem rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce jest segment płatnej telewizji. W 2012 r. obejmował on około dwie trzecie rynku usług dodanych i multimedialnych. Z tego powodu spośród wszystkich usług dodanych i multimedialnych oddziaływanie tego segmentu na rynek telekomunikacyjny w Polsce jest najwyższe. „Dynamika zmian wartości rynku usług telekomunikacyjnych i rynku płatnej telewizji wykazuje wyraźną dysproporcję. Wartość usług płatnej telewizji nieprzerwanie notuje silny wzrost, podczas gdy rynek usług telekomunikacyjnych po spadku w 2009 r. w ostatnich trzech latach znajduje się w stagnacji. W rezultacie wpływ rynku płatnej telewizji na rynek telekomunikacyjny w Polsce uwzględniający trzy podstawowe segmenty – internet, telefonię komórkową oraz stacjonarną – okazuje się pozytywny” – stwierdza Zoran Vuckovic, jeden z autorów raportu.

W przeciwieństwie do segmentu usług telekomunikacyjnych, rynek płatnej telewizji nawet w kryzysowym 2009 r. oparł się spadkom i zanotował prawie 12% wzrost wartości. Nie dziwi więc duże i stale rosnące zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych tym segmentem. Integracja rynku działa właściwie w obie strony. Z jednej strony, operatorzy telekomunikacyjni do swojej oferty dodają usługi płatnej telewizji. Z drugiej – spółki zajmujące się oferowaniem usług płatnej telewizji rozszerzają swoją ofertę o takie usługi, jak dostęp do internetu, telefonia komórkowa czy telefonia VoIP. Takie przenikanie się rynków płatnej telewizji i usług telekomunikacyjnych jest bardzo ważnym trendem widocznym na przestrzeni ostatnich kilku lat. W konsekwencji dochodzi do coraz większego scalania rynku usług telekomunikacyjnych z usługami multimedialnymi i do powstania szerszej kategorii uwzględniającej również usługi płatnej telewizji.

Czytaj również:  Boom mieszkaniowy napędza rekordowe wyniki producentom materiałów budowlanych. Rynek coraz bardziej się specjalizuje

Rynek usług dodanych i multimedialnych nie ogranicza się jednak wyłącznie do płatnej telewizji. Segmentem, który w ostatnich paru latach systematycznie rośnie i ma coraz większy wpływ na przychody operatorów komórkowych (w obliczu spadku stawek MTR), jest mobilny internet. Należy jednak zaznaczyć, że z powodu spadających cen usług w 2012 r. wzrost wartościowy tego segmentu okazał się znacznie niższy niż rok wcześniej, pomimo utrzymującego się na stałym poziomie przyrostu nowych użytkowników. Istotne w przychodach operatorów komórkowych okazują się również różnego rodzaju usługi dodane, związane na przykład z muzyką mobilną, usługami geolokalizacyjnymi czy płatnościami mobilnymi.