W przyszłym roku Ronson planuje przekazać tysiąc mieszkań. Marża dewelopera wyniesie ponad 20 proc.

0

CEO Magazyn Polska

Aktualizacja 2014-08-11 godz. 11:48

Ronson spodziewa się, że przekaże w przyszłym roku blisko 1 tys. mieszkań, a marża wyniesie ponad 20 proc. brutto. Wcześniej spółka prawdopodobnie zanotuje stratę w drugiej połowie roku. Poprawa wyników finansowych dzięki wysokomarżowym projektom będzie widoczna jednak już w I kwartale 2015 r. – zapowiada zarząd Ronsona.

W tej chwili na koniec czerwca mieliśmy ponad 500 lokali zakontraktowanych, czekających na wybudowanie bądź na przekazanie naszym klientom. Budowa 400 lokali zakończy się w roku 2015 i trafią one do naszego rachunku zysków i strat właśnie w przyszłym roku. Zakładam, że łącznie możemy przekazać klientom w 2015 roku tysiąc mieszkań i będą to mieszkania z takich projektów, jak Sakura, Verdis czy Tamka. Są to inwestycje realizowane przy wysokich, zdrowych marżach, więc tutaj potencjał do wykazania wyników w roku 2015 jest znacznie wyższy niż w roku 2014 – powiedział agencji informacyjnej Newseria Inwestor Tomasz Łapiński, prezes zarządu Ronson Development.

Zarząd spółki informował z wyprzedzeniem inwestorów, że wyniki w 2014 r. nie będą satysfakcjonujące. Przychody spółki w II kw. 2014 r. wyniosły 47,7 mln zł i były niższe o 16,7 proc. w ujęciu rocznym. Zysk brutto ze sprzedaży obniżył się o 30,7 proc. r/r do 7,7 mln zł, a zysk operacyjny spadł o 73 proc. do 1,4 mln zł. Niekorzystnie kształtowała się również dynamika marży brutto na sprzedaży. W II kw. br. wyniosła ona 18,7 proc., podczas gdy w poprzednim kwartale było to 20,3 proc.

Kurs akcji Ronsona jest od początku roku w trendzie spadkowym, dlatego rynek nie zareagował gwałtowną wyprzedażą po publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze. Inwestorów mogą uspokajać prognozy na przyszły rok, w którym deweloper spodziewa się poprawy sprzedaży oraz marż. DM BOŚ – mimo obniżki wyceny do 2,2 zł – w rekomendacji z 22 lipca zaleca kupno akcji Ronsona.

Czytaj również:  Ceny ropy naftowej w najbliższych miesiącach mogą się mocno wahać. Kierowcy nie mają co liczyć na obniżki na stacjach paliw

Rok 2014 jest trochę niefortunny dla nas pod względem wyników finansowych, bo nie pod względem operacji czy skali działalności firmy. Po prostu w roku 2014 przekazujemy naszym klientom lokale w projektach Espresso i Młody Grunwald – to są dwie duże budowy, których realizację zakończyliśmy w tym roku. W projekcie Młody Grunwald marża jest jednocyfrowa, niska, więc w tym roku potencjału do wykazania dobrych wyników finansowych niestety nie ma. Jest to wyjątkowy dla nas okres, niestety wyjątkowy w tym złym słowa znaczeniu – ocenia Tomasz Łapiński.

Spadek marży na sprzedaży to efekt pierwszego etapu projektu Młody Grunwald, na którym spółka zanotowała średnią marżę w wysokości 7 proc. W tym czasie Ronson nie odnotował żadnych istotnych zdarzeń jednorazowych, a koszty pozostawały na stabilnym poziomie – wskazuje Łapiński.

Jedyne, co nam rośnie, to koszty marketingu i sprzedaży. Bo wiadomo, jeżeli wynik sprzedażowy rośnie o 40, 50 i więcej procent, to koszty związane z realizacją sprzedaży też odpowiednio rosną. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe koszty administracyjne, to one są utrzymane w ryzach i mniej więcej wynoszą około 4 mln zł per kwartał – mówi prezes Ronson Development.