W przyszłym roku Ronson planuje przekazać tysiąc mieszkań. Marża dewelopera wyniesie ponad 20 proc.

Tomasz Łapiński

CEO Magazyn Polska

Aktualizacja 2014-08-11 godz. 11:48

Ronson spodziewa się, że przekaże w przyszłym roku blisko 1 tys. mieszkań, a marża wyniesie ponad 20 proc. brutto. Wcześniej spółka prawdopodobnie zanotuje stratę w drugiej połowie roku. Poprawa wyników finansowych dzięki wysokomarżowym projektom będzie widoczna jednak już w I kwartale 2015 r. – zapowiada zarząd Ronsona.

W tej chwili na koniec czerwca mieliśmy ponad 500 lokali zakontraktowanych, czekających na wybudowanie bądź na przekazanie naszym klientom. Budowa 400 lokali zakończy się w roku 2015 i trafią one do naszego rachunku zysków i strat właśnie w przyszłym roku. Zakładam, że łącznie możemy przekazać klientom w 2015 roku tysiąc mieszkań i będą to mieszkania z takich projektów, jak Sakura, Verdis czy Tamka. Są to inwestycje realizowane przy wysokich, zdrowych marżach, więc tutaj potencjał do wykazania wyników w roku 2015 jest znacznie wyższy niż w roku 2014 – powiedział agencji informacyjnej Newseria Inwestor Tomasz Łapiński, prezes zarządu Ronson Development.

Zarząd spółki informował z wyprzedzeniem inwestorów, że wyniki w 2014 r. nie będą satysfakcjonujące. Przychody spółki w II kw. 2014 r. wyniosły 47,7 mln zł i były niższe o 16,7 proc. w ujęciu rocznym. Zysk brutto ze sprzedaży obniżył się o 30,7 proc. r/r do 7,7 mln zł, a zysk operacyjny spadł o 73 proc. do 1,4 mln zł. Niekorzystnie kształtowała się również dynamika marży brutto na sprzedaży. W II kw. br. wyniosła ona 18,7 proc., podczas gdy w poprzednim kwartale było to 20,3 proc.

Kurs akcji Ronsona jest od początku roku w trendzie spadkowym, dlatego rynek nie zareagował gwałtowną wyprzedażą po publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze. Inwestorów mogą uspokajać prognozy na przyszły rok, w którym deweloper spodziewa się poprawy sprzedaży oraz marż. DM BOŚ – mimo obniżki wyceny do 2,2 zł – w rekomendacji z 22 lipca zaleca kupno akcji Ronsona.

Rok 2014 jest trochę niefortunny dla nas pod względem wyników finansowych, bo nie pod względem operacji czy skali działalności firmy. Po prostu w roku 2014 przekazujemy naszym klientom lokale w projektach Espresso i Młody Grunwald – to są dwie duże budowy, których realizację zakończyliśmy w tym roku. W projekcie Młody Grunwald marża jest jednocyfrowa, niska, więc w tym roku potencjału do wykazania dobrych wyników finansowych niestety nie ma. Jest to wyjątkowy dla nas okres, niestety wyjątkowy w tym złym słowa znaczeniu – ocenia Tomasz Łapiński.

Spadek marży na sprzedaży to efekt pierwszego etapu projektu Młody Grunwald, na którym spółka zanotowała średnią marżę w wysokości 7 proc. W tym czasie Ronson nie odnotował żadnych istotnych zdarzeń jednorazowych, a koszty pozostawały na stabilnym poziomie – wskazuje Łapiński.

Jedyne, co nam rośnie, to koszty marketingu i sprzedaży. Bo wiadomo, jeżeli wynik sprzedażowy rośnie o 40, 50 i więcej procent, to koszty związane z realizacją sprzedaży też odpowiednio rosną. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe koszty administracyjne, to one są utrzymane w ryzach i mniej więcej wynoszą około 4 mln zł per kwartał – mówi prezes Ronson Development.

Wyniki w pierwszym kwartale były obciążone kosztami programu motywacyjnego dla pracowników. Łapiński zapowiada, że ten koszt w wysokości niespełna 1 mln zł miał charakter jednorazowy i nie wystąpi w następnych kwartałach. Poprawić ma się także rentowność sprzedaży.

Na pewno rok 2014 skończymy, mając marżę brutto średnio poniżej 20 proc., będzie to poziom kilkunastoprocentowy. Natomiast w roku 2015 na pewno wracamy do marży powyżej 20 proc. – zapowiada Łapiński.