Wiceminister Henclewska: Firmy inwestujące w kadry budują nowoczesną gospodarkę

GrażynaHenclewska

Rozwój sektora MŚP w bardzo dużym stopniu zależy od zasobów ludzkich. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorcy aktywnie współtworzyli programy nauczania, m.in. poprzez współpracę ze szkołami zawodowymi i wyższymi – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas konferencji  „Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5. edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Wyzwania na dziś i na jutro”. Debata odbyła się 28 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Wiceminister Henclewska podkreśliła, że w budowie innowacyjnej gospodarki ważną rolę odgrywa promowanie postaw przedsiębiorczych. – Nowoczesna edukacja powinna podkreślać, że szanse na odniesienie sukcesu to nie tylko zdobycie „dobrej pracy”, ale również wejście na ścieżkę przedsiębiorczą – od samozatrudnienia, czyli działania na własny rachunek, po rozwój firmy, która sama tworzy nowe miejsca pracy – oceniła.

Podsekretarz stanu w MG zaznaczyła ponadto, że rolą administracji publicznej jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi, tak by zwiększyć udział przedsiębiorców w systemie szkolnictwa zawodowego i wyższego. Jak przypomniała, od stycznia 2015 r. znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Podpisane zostało również porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego między czterema ministrami: edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa. – Podjęte działania mają za zadanie ułatwić dostosowanie oferty edukacyjnej do konkretnych potrzeb pracodawców – oceniła wiceminister Henclewska.

***

Projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego jest realizowany od 2008 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ramach tej inicjatywy prowadzone były badania kompetencji zawodowych Polaków oraz monitoring zmian zachodzących na rynku pracy. Projekt będzie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji: Bilans Kapitału Ludzkiego

W konferencji zorganizowanej przez PARP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji, a także eksperci ze środowisk biznesowych i akademickich.
Ministerstwo Gospodarki (MG)