Wojciech Nagel Prezesem Rady Giełdy

0
Budynek GPW Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • 26 czerwca br. Rada Giełdy dokonała wyboru Pana Wojciecha Nagela na Prezesa Rady Giełdy
  • Wiceprezesem Rady Giełdy został Pan Jakub Modrzejewski
  • Do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Giełdy powołano Pana Krzysztofa Kaczmarczyka

Ponadto Rada Giełdy powołała Komitety, które od dnia dzisiejszego pracują w następującym składzie:

  1. KOMITET AUDYTU: Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący, Pan Bogusław Bartczak, Pan Filip Paszke, Pan Piotr Prażmo.
  2. KOMITET WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI: Pan Wojciech Nagel – Przewodniczący, Pan Jakub Modrzejewski, Pan Piotr Prażmo.
  3. KOMITET STRATEGII: Pan Bogusław Bartczak – Przewodniczący, Pan Wojciech Nagel, Pan Filip Paszke.
  4. KOMITET REGULACJI I ŁADU KORPORACYJNEGO: Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący, Pan Jakub Modrzejewski, Pan Filip Paszke.