Wynagrodzenia członków rad nadzorczych- kto płaci najwięcej, a kto najmniej?

0

Większość publikacji, w których analizowane są stawki płac członków rad nadzorczych, koncentruje się na kwotach najwyższych wynagrodzeń. Często pomijane są osoby, które w ogóle nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radach nadzorczych, lub zarabiają znacząco mniej niż płaci rynek. W poniższym artykule przyjrzymy się zarobkom właśnie tych osób.

Wykres 1. Rozkład rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 roku (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres 1. Rozkład rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 roku (osoby, które przepracowały cały rok)
Źródło: Raport Sedlak & SedlakWynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku”

Kto płaci najmniej?

Mediana rocznych wynagrodzeń osób pełniących funkcje w radach nadzorczych w 2015 roku wśród osób, które przepracowały cały rok, wyniosła 45 000 PLN. My postanowiliśmy przyjrzeć się osobom, które pomimo przepracowania pełnego roku otrzymały wynagrodzenie nie większe niż 10 000 PLN. Osób takich było ponad 240 (co stanowi 16,4% próby).

Na podstawie bazy danych wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 roku ciężko przedstawić jednoznaczne wnioski, co decyduje o niskich wynagrodzeniach. Analizując wynagrodzenia na poziomie poszczególnych spółek wyróżnić można 77 firm (z 366 uwzględnionych w badaniu, czyli 21 % próby), w których pojawiły się osoby, które w 2015 roku zarobiły poniżej 10 000 PLN. Uzasadnienie takich wynagrodzeń, jakie nasuwa się w pierwszej kolejności, to wielkość przedsiębiorstw. Osoby nadzorujące otrzymujące niskie wynagrodzenia pracowały  w niewielkich spółkach. Średnia wartość przychodów za 2015 rok w omawianej grupie przedsiębiorstw wyniosła 236,4 mln PLN. W całości próby badania średnia ta wyniosła 1,6 mld PLN. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych poniżej 10 000 PLN najczęściej dotyczyły takich branż jak: usługi (13 spółek), informatyka (9 spółek), czy finanse (6 spółek). Ponownie należy zaznaczyć, iż były to w większości niewielkie spółki. Odpowiednio średnia przychodów dla branży usług (po wyłączeniu spółki Work Service SA, gdzie tylko jedna osoba otrzymała wynagrodzenie poniżej 10 000 PLN) wyniosła 100,7 mln PLN, dla informatyki 81,9 mln PLN, a dla finansów 193,1 mln PLN.

Czytaj również:  Debata „Cloud Computing & Digital Transformation”

Warto dodać, że w przypadku członków rad nadzorczych, branża usługowa i finansów, to dwie najgorzej opłacane branże na GPW. Trzecią najgorzej opłacaną branżą były media. Wśród spółek medialnych w pięciu z nich pojawili się członkowie rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenia poniżej 10 000 PLN za cały 2015 rok. Średnia przychodów w omawianej branży wyniosła 49,5 mln PLN.

Wykres 2. Branże, które płaciły najmniej członkom rad nadzorczych (mediany rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 roku)

Wykres 2. Branże, które płaciły najmniej członkom rad nadzorczych (mediany rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 roku)
Źródło: Raport Sedlak & SedlakWynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku”

Kto nie płaci za nadzór?