Wyniki Banku Millennium po 1 półroczu 2018 roku

0

W 1 półroczu 2018 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 348 mln zł (wzrost 11% r/r.), a liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 79 tys. do 1,714 mln. Zysk netto w 2 kwartale osiągnął ponadprzeciętną wartość 192,7 mln zł (+24 % kw./kw.). Tak dobre wyniki to rezultat konsekwentnego, organicznego wzrostu biznesu, który umożliwił wzrost przychodów przewyższający wzrost kosztów.

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

– W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku ponownie osiągnęliśmy doskonałe wyniki. Bank wypracował 348 mln zł zysku netto, pozyskał 79 tys. nowych klientów indywidualnych i otworzył milionowe Konto 360°. Dwucyfrowe wzrosty r/r odnotowała większość kluczowych linii biznesowych, w tym portfel kredytów konsumpcyjnych (+14%), hipotek złotowych (+23%) i kredytów dla przedsiębiorstw (+12%). Świetne wyniki biznesowe pozwalają na wzrost przychodów i w konsekwencji zysku netto zgodnie z założeniami strategii Banku na lata 2018-2020 – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk netto Banku Millennium w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 348 mln zł, co oznacza wzrost o 11% ponad zysk osiągnięty w analogicznym okresie 2017 roku. Oba okresy są zniekształcone jednorazową wpłatą całorocznej składki restrukturyzacyjnej na BFG. W momencie korekty wyniku o to zniekształcenie, zysk netto Grupy w pierwszej połowie 2018 roku wyniósłby 365 mln zł.

W 1 półroczu 2018 roku konsekwentnie dobre wyniki biznesowe były głównym czynnikiem poprawy dochodowości: przychody operacyjne wzrosły o 5,4% rocznie i przewyższyły wzrost kosztów (+4% r/r). Rosnąca dochodowość umożliwiła utrzymanie ROE na poziomie 9,5% a wskaźnika koszty/dochody na poziomie 46,4% (oba wskaźniki zostały skorygowane w celu wyrównania obciążenia składką restrukturyzacyjną BFG). Bank Millennium utrzymał wysoką jakość aktywów (w tym portfela kredytowego), płynności oraz wskaźników kapitałowych.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

Od początku roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 78,7 tys. (tylko w 2 kwartale o 38,7 tys.) i na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,714 mln. Od początku roku otwarto 196 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°. W kwietniu br. w konkursie Złoty Bankier Konto 360°zdobyło I miejsce w kategorii Najlepsze konto osobiste, a w maju otwarto milionowy rachunek. Na dobre wyniki akwizycji miała również wpływ kontynuacja programu rekomendacyjnego „Lubię to Polecam”, w którym do końca czerwca zarejestrowało się blisko 270 tys. klientów. Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła w omawianym okresie do 1,24 mln (o 17% r/r), w tym liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36% r/r).

Czytaj również:  Co Polacy sądzą o rejestrach dłużników

W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku wewnętrzna rywalizacja między biznesem kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych zakończyła się imponującym remisem. Zarówno nowa sprzedaż kredytów hipotecznych jak i pożyczek gotówkowych osiągnęła rekordową wartość 1,6 mld zł. W przypadku kredytów hipotecznych był to wzrost o 53% w stosunku do 1 połowy 2017 roku, a w przypadku gotówkowych o 41%.