Wyniki Grupy Transition Technologies po I półroczu 2023 r.

Konrad Świrski
Konrad Świrski, prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Transition Technologies, dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, podsumowuje wyniki za I półrocze 2023 r. Całkowite przychody wszystkich spółek grupy osiągnęły rekordowy poziom ponad 390 mln PLN, co oznacza wzrost o około 18% r/r.

„Znakiem rozpoznawczym Transition Technologies jest ciągły wzrost. Pomimo stosunkowo trudnego otoczenia gospodarczego w 2023 r. – cały czas utrzymujemy tendencję zwiększania przychodów” – podsumowuje prof. Konrad Świrski, Prezes Grupy Kapitałowej Transition Technologies.

Grupa Transition Technologies jest jedną z większych grup informatycznych w Polsce, a swoje dostawy i usługi koncentruje na obszarach outsourcingu i managed services dla dużych korporacji międzynarodowych oraz projektów wdrożeniowych w sektorze energetycznym, przemysłowym, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Spółka od ponad 32 lat aktywnie sprzedaje produkty i usługi na rynkach międzynarodowych – udział dostaw poza Polskę sięga 50-60%. Dziś Grupa TT działa globalnie poprzez własne spółki zagraniczne, m.in. w USA, Niemczech, Francji, Danii, Ukrainie, Malezji i na Tajwanie.

„Wyzwaniem roku 2023 – w czasach istotnych turbulencji gospodarczych i zmian w sektorach IT – jest nie tylko utrzymanie dynamiki wzrostowej, ale także odpowiednich poziomów marży – zyskowności. Wszystkie polskie firmy IT mierzą się ze splotem mniej korzystnych zdarzeń: mniejsza dynamika zamówień z rynków zagranicznych, mniej korzystne kursy walutowe dla eksporterów, ciągły wzrost kosztów pracy i konieczność rekrutowania najlepszych specjalistów. Dla dużych firm IT, szczególnie posiadających odpowiednie zasoby finansowe i doświadczenie w przechodzeniu okresów światowych kryzysów, rok 2023 i następne lata to po prostu znany cykl koniunkturalny, do którego należy dostosować działanie firmy przy pomocy istniejących procedur. Dla mniejszych i nowych firm z mniejszym doświadczeniem rok 2023 będzie na pewno znacznie trudniejszy tym bardziej, że okres powrotu do dawnej koniunktury w segmencie IT zajmie więcej czasu niż oczekiwano” – ocenia Konrad Świrski.

Segmenty managed services i outsourcingu

“Wszyscy widzimy nieco trudniejsze czasy dla rynków IT i może nie recesję ale znaczne spowolnienie dynamiki, co oczywiście oznacza konieczność bardziej efektywnej walki o marże. Widzimy lekką poprawę w ostatnich miesiącach, ale generalnie rok 2023 będzie dla rynków outsourcingowych – klienci zagraniczni – dość trudny, choć my wciąż celujemy w okolicę 15% EBITDA” – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Transition Technologies Managed Services.

„Na outsourcingowym rynku zamówień publicznych w Polsce nie widzimy spowolnienia” – komentuje Roman Sałuda, Prezes Transition Technologies Software. „Obroty rosną, ale oczywiście pojawia się duża konkurencja firm, które do tej pory omijały ten segment i zwykle produkowały na rynki zagraniczne, a więc maleją stawki dla klientów, czego nie można powiedzieć o kosztach pracy w Polsce”.

Segment przemysłowy na świecie

„Przemysł zachodni intensywnie weryfikuje koszty jednocześnie szukając optymalizacji wąskich gardeł wydatków. Z jednej strony poszukuje rozwiązań ułatwiających monitoring kosztów, z drugiej postanawia ciąć budżety inwestycyjne oraz wydłużać proces decyzyjności przed złożeniem zamówienia, przez co ścieżka ta potrafi nie tylko się rozciągać w czasie, ale uzyskać również kilka nowych poziomów. Jednocześnie w globalnym segmencie przemysłowym widoczne są trendy, które napawają optymizmem m.in. spory potencjał wzrostowy w kolejnych latach na rynku zarządzania cyklem życia produktu oraz rynku IIoT (Industrial Internet of Things) z wykorzystaniem technologii chmurowych. U każdego klienta widać też środki finansowe wydawane w sposób ciągły na inwestycje w strategie dotyczącą zarządzania danymi. Warto również podkreślić, że polski rynek przemysłowy radzi sobie stosunkowo dobrze, dzięki dostępowi do środków na cyfryzację. Wciąż zauważamy technologiczną gonitwę, która ma na celu dorównanie przemysłowi z zachodu. Jednak bazując na lekkim optymizmie z zachodu widzimy powrót do większego popytu na nasze usługi IT i spodziewamy się, że zakończymy rok z rekordowymi przychodami” – komentuje Szymon Bartkowiak, Prezes Transition Tehnologies PSC.

Segmenty automatyki przemysłowej i zaawansowanego IT dla energetyki i chemii

„Rynki wciąż są dalekie od euforii. Nowe inwestycje ruszają mozolnie, a problem zamówień dotyka wszystkie spółki automatyki i IT na świecie. Tym niemniej rok 2023 nie będzie gorszy niż 2022 r., ale dla nas także podstawowym problemem jest kwestia utrzymania odpowiednich marż i wciąż niepewność jak będzie wyglądał koniec roku 2023 na rynkach” – potwierdza Paweł Różacki, Prezes TT Advanced Systems.

Segment energetyczny

Rok 2023 jest wyzwaniem również dla branży energetycznej. „Rynek jest trudny, ale skupiamy się na rozwoju i dywersyfikacji. Przemiany zachodzące na rynku energii z jednej strony, np. nowy rynek bilansujący, z drugiej innowacje w branży IT są motorami napędowymi zmian naszych produktów. Od lat grupa TT jest liderem wśród dostawców oprogramowania dla największych polskich firm energetycznych. Kontynuujemy strategię bazującą na rozwoju organicznym, ale również dywersyfikację sektorową – to przekłada się na wzrost naszego portfela zamówień w obszarze dostaw usług IT dla nowobudowanych bloków w zakresie elektroenergetyki oraz cybersecurity” – mówi Urszula Jarosz, Prezes Zarządu Transition Technologies-Systems.

Segment healthcare (Polska)

„Rynek zaawansowanych rozwiązań IT dla medycyny podlega specyficznym prawom – duży udział sektora publicznego i typowe w tym przypadku reguły przetargów oraz budżetów. Obecnie koncentrujemy się na działaniach zmierzających do zbudowania pozycji lidera w obszarze rozwiązań IT (pakiet EDC: Clinical Trial Managment System, Electronic Case Report Form, Electronic Trial Master File, Electronic Investigator Site File, Interactive Web Response Systems) oraz usług Data Science dla sektora badań klinicznych. Właśnie we wspomaganiu badań klinicznych i próbie wdrożenia ich nowego modelu, widzimy najbardziej interesujące możliwości rozwoju w najbliższym czasie” – komentuje Rafał Ostap, Prezes Zarządu TT- Science.

Grupa kapitałowa Transition Technologies z powodzeniem kontynuuje zwiększanie obrotów (każdorazowo przez ostatnie 32 lata). „Jako jedna z większych polskich grup IT, widzimy nie tylko negatywne sygnały spowolnionej koniunktury, ale też duże możliwości w turbulentnych czasach. Patrzymy na możliwości akwizycji (raczej za granicą) oraz czekamy na finalne odrodzenie rynku ofert publicznych na giełdzie. Grupa na pewno będzie rosła w przyszłych latach” – podsumowuje Prezes GK TT Konrad Świrski.