Zmiany w Zarządzie Spółki Millennium Leasing

Dorota Kotelska, Członkini Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.
Dorota Kotelska, Członkini Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.

Z dniem 31 stycznia 2023 r. Marek Łazarz zrezygnował z funkcji Członka Zarządu Spółki Millennium Leasing sp. z o.o. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Millennium Leasing sp. z o.o. powołało Dorotę Kotelską na stanowisko Członkini Zarządu. Zarząd Millennium Leasing będzie wykonywał obowiązki w czteroosobowym składzie, w którym pozostają w swoich funkcjach Marcin Balicki jako Prezes Zarządu, Agnieszka Kozakiewicz-Pietrzak oraz Piotr Maj – jako Członkowie Zarządu.

– Bardzo dziękuję Markowi za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy spółki Millennium Leasing. Jego merytoryczna wiedza i osobiste cechy sprawiały, że dla wielu był przez lata nauczycielem, wsparciem i mentorem. Cieszę się, że zostaje z nami i będzie nadzorował w imieniu Zarządu obszar AML, ale również wspierał całą organizację w tych obszarach, w których jego wiedza i doświadczenie będą pomocne w realizacji zadań biznesowych powiedział Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium S.A. i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Millennium Leasing sp. z o.o.

– Prawie dwudziestoletni udział w pracach Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. był dla mnie niezwykle intensywnym, pełnym wyzwań oraz inspirującym okresem. Miałem zaszczyt budować tę organizację i pracować ze wspaniałymi, kompetentnymi współpracownikami, dla których firma i jej ludzie byli bardzo ważni i za to wszystkim bardzo dziękuję. Zdobyte doświadczenie w czasie pełnienia funkcji Członka Zarządu jest bezcenne. Koleżankom i Kolegom z Zarządu życzę dalszych sukcesów w kierowaniu firmą, szczególnie w tym pełnym wyzwań czasie  – powiedział Marek Łazarz, Millennium Leasing sp. z o.o.

Powołana od 1 lutego 2023 r. Dorota Kotelska jest związana z Grupą Banku Millennium od 23 lat.  Do tej pory pełniła obowiązki Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Millennium Leasing. Dorota Kotelska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Od ponad 23 lat zajmuje się ryzykiem kredytowym w Millennium Leasing, a od 20 lat – pełni w niej funkcje kierownicze w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Jest Wiceprzewodniczącą Komitetu Kredytowego Millennium Leasing sp. z o.o. i blisko współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi pionu ryzyka Banku Millennium S.A.

– Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, takich jak wzrost stóp procentowych, inflacja czy utrzymująca się niepewność w gospodarce, naszym wyzwaniem pozostaje utrzymanie zbalansowanego charakteru wzrostu: z jednej strony akwizycji nowych klientów, a z drugiej – utrzymanie spadkowego trendu w zakresie kosztów ryzyka. Jestem przekonany, że kompetencje i doświadczenie Doroty pozwolą nam realizować oczekiwane cele w tym zakresie, a struktura Zarządu, w której znajduje się miejsce dla kierującej Departamentem Zarządzania Ryzykiem, we właściwy sposób oddaje znaczenie obszaru ryzyka w zarządzaniu spółką – powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.

– Nominacja na stanowisko Członkini Zarządu to dla mnie duże uznanie i wyróżnienie. Cieszę się, że będę mogła wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie pracując dla organizacji w nowej roli, jednak mój główny obszar działania pozostaje niezmieniony – zapewnienie bezpiecznego wzrostu poprzez odpowiednie kształtowanie polityki kredytowej, dbanie o jakość portfela leasingowego oraz optymalizacja procesu kredytowego – skomentowała Dorota Kotelska, Członkini Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.