Accenture i Akademia Leona Koźmińskiego wykształcą specjalistów

czytelnia bibioteka uczelnia uczeń student

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – uczelnia zaliczana przez Financial Times do grona najlepszych na świecie w zakresie zarządzania – rozpoczęła współpracę z firmą Accenture Operations – globalnym liderem w dziedzinie doradztwa, technologii i rozwiązań dla biznesu. W ramach współpracy eksperci firmy będą m.in. prowadzić zajęcia dla studentów finansów i rachunkowości oraz z zarządzania w środowisku wirtualnym. Na najlepszych studentów czekają staże. Ta współpraca to dobry przykład rosnącego znaczenia relacji B2U (ang. Business to University) na polskim rynku pracy.

Uczelnie wyższe coraz częściej podejmują wspólne działania z biznesem, pomagając młodym ludziom wejść na rynek pracy. Trend ten widać choćby w sektorze usług biznesowych, zatrudniającym w Polsce już ponad 212 000 specjalistów. Szkoły wyższe współpracują już z 87% centrów biznesowych działających w tym sektorze. Trend do współpracy z uczelniami silnie odznacza się także w branży IT, która stale poszukuje nowych rąk do pracy. Jak wynika z raportu ABSL „Rynek usług IT w Polsce”, w 78% przypadków kooperacja graczy rynku technologicznego z uczelniami jest dyktowana rekrutacją przyszłych pracowników.

Obie strony są świadome, ze taka współpraca przynosi wymierne i długofalowe korzyści, a w konsekwencji pozyskiwani są lepiej wykształceni pracownicy. Z kolei z perspektywy uczelni współpraca B2U (ang. Business to University) to przede wszystkim korzyści w postaci dodatkowych środków na prowadzenie badań naukowych czy podniesienia poziomu dydaktyki dzięki kontaktom z ludźmi biznesu. Umowy podpisywane z prestiżowymi firmami to także ważny argument za wyborem uczelni dla wielu kandydatów. Coraz więcej firm bowiem deklaruje, że zdecydowana większość uczestników programów stażowych po zakończeniu praktyki otrzymuje stałe zatrudnienie.

Wzorowa współpraca

Ogłoszona właśnie współpraca Accenture Services z Akademią Leona Koźmińskiego ma na celu kształcenie przyszłych specjalistów, gotowych do podjęcia pracy w firmach operujących w sektorach finansów czy technologii. Wspólne działania dotyczyć będą przede wszystkim uczestnictwa menedżerów firmy w Radzie Programowej uczelni oraz w gościnnych wykładach i seminariach.

W Accenture staramy się nieustannie wypracowywać i oferować naszym klientom rewolucyjne rozwiązania, pomóc im uwolnić potencjał rozwoju i umacniać strategiczną pozycję. Nasz sukces budują zaangażowane zespoły profesjonalistów, które dzięki proaktywnemu podejściu, kształtują przyszłość najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć. Partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego to integralny element kierunku, w którym się rozwijamy. To także doskonała okazja, aby zachęcić do współpracy z nami najbardziej elastycznych i zorientowanych na praktyczną naukę potencjalnych członków zespołów – komentuje Edyta Gałaszewska-Bogusz, Dyrektor Accenture Operations Polska.

Akademia Leona Koźmińskiego nieustannie dąży do połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Zacieśnianie współpracy z sektorem korporacyjnym jest jednym z podstawowych priorytetów uczelni.  Tego typu działania podejmują również inne instytucje, m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Uniwersytet Jagielloński.