Archicom podsumowuje 2022 r.

Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom
Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom

Archicom odnotował w 2022 r. satysfakcjonujące wyniki operacyjne, sprzedając 827 mieszkań, a także wypracowując zysk na poziomie 110 mln zł. Ubiegły rok wiązał się z wieloma wyzwaniami dla firm deweloperskich, spośród których należy wymienić m.in. zmniejszenie popytu na rynku nieruchomości spowodowane niepewnością makroekonomiczną, wzrost kosztów bieżącej działalności w efekcie rosnącej inflacji, a także ograniczone możliwości nabywcze potencjalnych klientów, spowodowane zaostrzeniem kryteriów kalkulowania zdolności kredytowej oraz rosnącymi stopami procentowymi. Mimo niesprzyjających okoliczności Archicom utrzymał pozycję lidera na rynku wrocławskim, niezmiennie będąc dla nabywców godnym zaufania partnerem.

  • W 2022 r. Archicom sprzedał 827 mieszkań, co przełożyło się na zysk na poziomie 110 mln zł.
  • Biorąc pod uwagę procentowy udział Archicom w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim, który wynosi 16%, firma niezmiennie znajduje się na czele stawki.
  • Klucze do własnego M we Wrocławiu odebrało od Archicom 928 nabywców, co zaowocowało prawie 500 mln przychodów ze sprzedaży.
  • W 2022 r. Grupa Archicom opublikowała pierwsze wydanie raportu ESG, który stanowił podsumowanie zrealizowanych do tego czasu działań związanych z troską o środowisko, społeczności oraz ład korporacyjny.
  • Spośród podejmowanych w tym okresie inicjatyw warto wymienić współorganizację wydarzenia PlayFair, którego celem było pobudzenie międzybranżowej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju.

Ponad 35 lat obecności na rynku nieruchomości sprawia, że Archicom ma doświadczenie w prowadzeniu działalności w ramach każdego z etapów cyklu koniunkturalnego. Dzięki temu firma sprawnie dostosowała się do nowych okoliczności rynkowych, a zmniejszony popyt na mieszkania czy też inne wyzwania, które zdominowały 2022 r., nie okazały się barierą uniemożliwiającą efektywne funkcjonowanie. Know-how zgromadzone na przestrzeni lat oraz strategiczna współpraca z Echo Investment przekładają się na większą zwinność organizacji, usprawnienie digitalizacji procesów i rozwoju nowych kompetencji, a także zdolność adaptacji do wszelkich zmian realiów gospodarczych.

Choć mijający rok był pewnego rodzaju niewiadomą, mieliśmy pełną świadomość cykliczności rynku mieszkaniowego. W związku z tym, bazując na wypracowanych solidnych fundamentach finansowych, niezmiennie realizowaliśmy naszą wieloletnią strategię stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom. Okres zmiennej sytuacji rynkowej wykorzystaliśmy na optymalizację procesów, a także doprowadzanie kolejnych inwestycji do statusu pełnej gotowości przed wprowadzeniem do sprzedaży. Odnotowaliśmy przy tym stabilne tempo sprzedaży, które pozwoliło nam zarówno na zabezpieczenie finansowe spółki, jak i konsekwentny, zrównoważony rozwój. W mojej ocenie możemy spodziewać się, że rozbudzenie rynku kredytowego już wkrótce doprowadzi do ponownego wzrostu zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi wśród nabywców. Zapewniam, że jesteśmy na ten moment doskonale przygotowani – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Prym na rynku wrocławskim

Biorąc pod uwagę procentowy udział Archicom w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim, który wynosi 16%, firma niezmiennie znajduje się na czele stawki. Mimo ograniczonego popytu i średnich cen stabilizujących się na poziomie 11 tys. zł za metr kwadratowy, klucze do własnego M we Wrocławiu odebrało od Archicom 928 nabywców, co przełożyło się na prawie 500 mln przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników okazują się tym samym renoma marki, portfolio inwestycji, które z biegiem lat pozostają atrakcyjnym miejscem do życia, a także niesłabnące zaangażowanie środowiskowe oraz społeczne. Wszystkie wspominane czynniki wskazują, że Archicom jest deweloperem, którego warto obdarzyć zaufaniem, aby nawiązać wieloletnie i owocne partnerstwo – zarówno jako potencjalny nabywca mieszkania, jak i inwestor. Było to szczególnie ważnym kryterium w okresie zawirowań gospodarczych i geopolitycznych.

Poczucie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

W 2022 r. Grupa Archicom opublikowała pierwsze wydanie raportu ESG, który stanowił podsumowanie zrealizowanych do tego czasu działań związanych z troską o środowisko, społeczności oraz ład korporacyjny. Już wkrótce swoją premierę będzie miała kolejna edycja publikacji, opisującej tym razem inicjatywy podjęte wyłącznie w mijającym roku. Wierność zasadzie, która stawia człowieka i środowisko w centrum działań  doprowadziła m.in. do zacieśnienia współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej – Rewir Twórczy, w ramach której długofalowego wsparcia udzielono wielu uchodźcom z Ukrainy. Poczucie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej niezmiennie stanowi główny element strategii firmy. W poszukiwaniu nowych idei dotyczących działań na rzecz planety i lokalnych społeczności, Archicom jako współinicjator zorganizował wydarzenie PlayFair, którego celem było pobudzenie międzybranżowej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Jednym z pierwszych efektów nawiązanych wówczas partnerstw jest uruchomienie pierwszego Ubraniomatu na osiedlu mieszkaniowym w ramach inwestycji Olimpia Port. Projekt wspierający gospodarkę cyrkularną w branży tekstylnej polega na współpracy Archicom z markami 4F oraz Ubrania do Oddania. To wyraz zaangażowania w kwestie środowiskowe, ale także ukłon w stronę mieszkańców, którzy chcą brać udział w ekologicznych działaniach.