Awersja do ryzyka wywołana wyprzedażą w Turcji ciąży aktywom bardziej ryzykownym

0
forex waluty

Wzrost awersji do ryzyka przyczynia się do rozszerzenia spreadów polskich obligacji nad bazowymi. Dane o rachunku bieżącym minimalnie umacniają złotego.

Rynek walutowy i stopy procentowej

Poniedziałek 13 sierpnia 2018 roku przyniósł stabilne notowania euro wobec dolara (ok. 1,14) oraz umocnienie złotego wobec euro (z ok. 4,30 do ok. 4,29).

Głównym wydarzeniem dnia na rynku krajowym była publikacja polskiego rachunku bieżącego za czerwiec. Dane okazały się co prawda gorsze od mediany oczekiwań rynkowych (-240mln EUR vs. oczekiwane – 217 mln) jednakże dane za czerwiec zostały zrewidowanie wyraźnie na plus (z 42 mln do 169 mln EUR) dzięki czemu złoty umocnił się wobec euro o jeden grosz względem poziomu otwarcia. Naszym zdaniem są jednak małe szanse, aby pozytywny efekt danych lokalnych w odniesieniu do kursu złotego utrzymał się na dłużej ze względu na negatywny wpływ czynników globalnych, wśród których w centrum uwagi pozostaje sytuacja na rynku tureckiej liry. W związku z jej silną deprecjacją, prezydent Erdogan wykluczył zwrócenie się o pomoc do MFW czy też podniesienie stóp procentowych, co utrudnia ewentualne umocnienie jej kursu. Turecki Bank Centralny zapowiedział co prawda działania ukierunkowane na dostarczanie płynności tureckim bankom oraz obniżył próg wymaganych rezerw przy zakupie tureckiej waluty jednak niewiele to pomogło. Turecka lira w dalszym ciągu pozostaje blisko rekordowych poziomów słabości (aktualny kursu to ok. 7 lir za 1 dolara), co negatywnie oddziałuje również na wartość złotego.

Na początku tego tygodnia kontynuowane były rozpoczęte w piątek wzrosty rentowności polskich obligacji. Przesunięcie się w górę krzywej, które dla papierów ze środka oraz dłuższego końca wynosi około 5pb co jest wywołane przede wszystkim wzrostem awersji do ryzyka (w wyniku wyprzedaż tureckiej liry). Inwestorzy w poszukiwaniu bezpiecznych aktywów zwracali swoją uwagę w stronę Bundów. W związku z tym zauważalnie odbił spread polskich papierów 10-letnich nad niemieckimi, który obecnie znajduje się powyżej 280pb i nie powinien w najbliższym czasie powrócić do tegorocznego minimum w okolicach 245pb.

Odwrót od aktywów ryzykownych przyczyniał się również do kolejnej wyprzedaży włoskich obligacji. Negatywnie na wyceny papierów z południa Europy działała dyskusja nad możliwym kształtem przyszłorocznego budżetu we Włoszech (możliwe poluzowanie dyscypliny fiskalnej), a także obawy EBC o wpływ wyprzedaży TRY na niektóre banki europejskie. Spread rentowności włoskich obligacji nad niemieckimi w sektorze 10-letnim powrócił w okolice tegorocznego szczytu w pobliżu 280pb, który został osiągnięty w maju w momencie tworzenia koalicji M5S z Ligą.

We wtorek uwaga rynku ponownie będzie skupiona na sytuacji na rynkach wschodzących, jednak tym razem do głosu mogą również dojść publikacje danych makroekonomicznych. GUS poda wstępny szacunek polskiego PKB za drugi kwartał oraz finalny odczyt inflacji za lipiec.

Wykres dnia: Słabszy złoty sprzyja poprawie salda rachunku bieżącego do PKB.

Słabszy złoty sprzyja poprawie salda rachunku bieżącego do PKB
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy: Jarosław Kosaty, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski