CMA CGM zobowiązuje się do zakupu części transportowo-logistycznej Grupy Bolloré

CMA CGM
  • CMA CGM zamierza wzmocnić kompetencje logistyczne w obsłudze zróżnicowanych i wysokodochodowych sektorów przemysłu
  • Z Bolloré Logistics, logistyczny pion Grupy CMA CGM może stać się jednym z pięciu największych globalnych graczy logistycznych
  • Przyspiesza dywersyfikacja Grupy CMA CGM w logistyce

Grupa CMA CGM potwierdziła opcję kupna części transportowo – logistycznej Grupy Bolloré Logistics.

Opcja zakupu na wyłączność została potwierdzona po zakończeniu rozmów obu firm, przeprowadzonych 18 kwietnia. Grupa Bolloré przyjęła propozycję jako opcję sprzedaży. Ostateczne sfinalizowanie transakcji jest uzależnione od kilku czynników, m.in. od oceny pracowniczej.

Jeśli przejęcie zostanie sfinalizowanie znacząco wzmocni to działalność logistyczną Grupy CMA CGM i uczyni ją jednym z pięciu największych, globalnych graczy w branży logistycznej.

Większe możliwości dla pozycji światowego lidera transportu i logistyki

Połączenie operacji logistycznych Grupy CMA CGM i Bolloré Logistics przyniosłoby łączne przychody na poziomie ok. 24 mld USD (na podstawie wyników z 2022 r.). Po przejęciu Ingram Micro Commerce&Lifecycle Services i Colis Privé, a następnie GEFCO, co zwiększyło możliwości CEVA w zakresie logistyki kontraktowej e – commerce i logistyki motoryzacyjnej, przejęcie Bolloré Logistics jeszcze bardziej umocni działalność logistyczną Grupy w zakresie frachtu morskiego i lotniczego. Połączony podmiot miałby roczną wielkość przewozów odpowiadającą ponad 2 mln TEU frachtu morskiego oraz 0,8 mln ton frachtu lotniczego.

Grupa CMA CGM działa już w ponad 160 krajach, zatrudniając 155 tys. pracowników. Nowe przejęcie wzmocniłoby zespół o ponad 14 tys. nowych pracowników obsługujących 350 biur w 63 różnych krajach.

Powierzchnia magazynowa Grupy zwiększyłaby się o ponad 900 tys. mkw. w 115 różnych magazynach, tym samym uzupełniając 10,3 mln mkw. w 900 magazynach na świecie, którymi  zarządza obecnie CEVA. Przejęcie otworzyłoby też dostęp do głównych hubów logistycznych, zwłaszcza we Francji i Azji.

Wzrost kompetencji w usługach o wysokiej wartości dodanej

Wraz z przejęciem Bolloré Logistics, Grupa CMA CGM oraz jej spółka zależna CEVA Logistics zyskają większą wiedzę i doświadczenie w obsłudze sektorów wysokodochodowych, zarówno w zarządzaniu frachtem morskim i lotniczym jak i logistyce kontraktowej. Bolloré Logistics jest dziś światowym liderem w rozwiązaniach transportowo-logistycznych dla branży dóbr luksusowych, perfumeryjnych i kosmetycznych, ochrony zdrowia, lotnictwa i obrony.

Eksperci, którzy dołączą do Grupy CMA CGM, zbudowali bazę znaczących klientów, w tym czołowych przedstawicieli francuskiego przemysłu i innych wiodących międzynarodowych korporacji. Ich obsługa będzie kontynuowana przez CEVA Logistics.

Przełomowa akwizycja dla dywersyfikacji CMA CGM w dziedzinie logistyki

Dla Grupy CMA CGM akwizycja stanowiłaby znaczący krok naprzód w rozwoju pełnej gamy rozwiązań wspierających łańcuchy dostaw klientów, przez obsługę transportów i usługi logistyczne end-to-end.

Byłaby to też największa transakcja dokonana przez Grupę CMA CGM od czasu jej założenia w 1978 roku. Stanowiłaby strategiczny kamień milowy w rozwoju usług logistycznych, które Grupa rozbudowuje od 2019 roku, równolegle do pierwotnej działalności żeglugowej CMA CGM.