12.3 C
Warsaw
środa, Październik 16, 2019
Tagi Grzegorz Sielewicz

Słowo kluczowe: Grzegorz Sielewicz

Dwa ważne dla pracowników i firm wyroki sądu dotyczące religii i politykivideo

Dwa ważne dla pracowników i firm wyroki sądu dotyczące religii i polityki

Zasada neutralności religijnej i politycznej w miejscu pracy nie jest dyskryminacją, jak wynika z dwóch nowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli w regulaminie wewnętrznym firmy są zawarte postanowienia o takiej neutralności, na przykład ze...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Coface

Program „Rodzina 500+” wspiera wzrost obrotów w handlu detalicznym, ale jest też druga strona...

Zgodnie z prognozami Coface realny wzrost PKB sięgnie w tym roku 3,6 proc. Główną siłą napędową naszej gospodarki pozostaje konsumpcja gospodarstw domowych, która odpowiada za blisko 60 proc. wzrostu gospodarczego Polski. A sprzyja jej...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Cofacevideo

Po Brexicie wzrośnie liczba upadłości brytyjskich przedsiębiorstw

Wielka Brytania nie wyszła jeszcze z Unii Europejskiej, ten proces zajmie prawdopodobnie dwa lata, jednak ryzyko po stronie przedsiębiorstw wzrasta. Z jednej strony kraj korzysta na słabnącej wartości funta, co wspiera eksport. Dla poszczególnych...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Nowe kierunki dla polskich eksporterów

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w tym roku globalna dynamika handlowa wzrośnie. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły aktywniej korzystać z sytuacji międzynarodowej. W przypadku poszczególnych krajów posługujemy się ocenami ryzyka danych gospodarek W ramach tych ocen...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Raport Coface: upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2017 roku

W I kwartale 2017 r. sądy wydały 189 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw (wg danych na dzień 30 marca br.) 189 postanowień to o 39 proc. więcej niż w I kw. 2016...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Cofacevideo

Gospodarka globalna przyspiesza. Brazylia i Rosja wychodzą z recesji

Według raportu międzynarodowej firmy Coface, który oficjalnie ogłoszony zostanie w czwartek, w tym roku gospodarka światowa przyśpieszy. Globalny PKB wzrośnie o 2,8, wobec 2,5 w roku minionym. Dla strefy euro wzrost prognozowany jest na...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

W 2017 polski eksport będzie dynamicznie wzrastał

Polski eksport będzie dynamiczniej wzrastał w tym roku – w 2016 roku odnotowany wzrost był mizerny. Wzrostowi będzie sprzyjać ożywienie w strefie Euro – mimo, że jest ono nadal słabe to – zgodnie z...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Kredyt kupiecki – tak. Terminowość płatności – to nie w Polsce?

Coface przeprowadził badanie płatności wśród polskich przedsiębiorstw. Na jego podstawie uzyskano potwierdzenie, że tzw. kredyt kupiecki jest powszechnie stosowany przez polski biznes. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest praktykowana przez firmy ze wszystkich branż,...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Opóźnienia w płatnościach najbardziej dotkliwe dla budownictwa i transportu

Badanie płatności przeprowadzone przez Coface wśród polskich firm potwierdza, że przedsiębiorstwa często oferują sprzedaż z odroczonym terminem płatności, czyli w kredycie kupieckim. Jednak popularność kredytu kupieckiego nie oznacza, że wierzytelności są spłacane na czas....
84924video

Coface: kondycję polskiej gospodarki oceniamy podobnie jak hiszpańską

Coface utrzymała rating dla Polski, ponieważ przedsiębiorstwa nie są nadmiernie zadłużone, okres realizacji wzajemnych płatności nie wydłużył się, a liczba bankructw pozostała niemal bez zmian. Polska utrzymała rating A3, przy stosowaniu przez Coface skali od...
84782video

Komentarz Grzegorza Sielewicza do zmiany ocen ryzyka dla 15 państw

Rok 2017 będzie mijał pod znakiem ryzyka politycznego i bankowego w krajach rozwijających się, ocenia Coface w analizie obejmującej 160 państw. Pomimo tego po raz pierwszy od połowy 2015 r. Coface ocenia, że w...
84206video

2017 r. – mniej upadłości, więcej restrukturyzacji

W tym roku będzie mniej drastycznych bankructw, czyli upadłości w celu likwidacji majątku, które kończą się zwolnieniami pracowników i zamykaniem firmy. Przedsiębiorstwa będą częściej szukać ratunku proponując postępowanie restrukturyzacyjne. W roku 2016 r. liczba upadłości...
84078video

Konsumpcja prywatna siłą napędową gospodarki w 2017. Co z eksportem?

Polska gospodarka w 2017 roku będzie działała w otoczeniu zmiennych warunków na rynkach globalnych. Tempo wzrostu globalnego PKB pozostaje na niskim poziomie poniżej 3%. Zgodnie z prognozą Coface sięgnie ono 2,7% w 2017 roku....
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Regionu Europy Centralnej w Cofacevideo

Branże z największą liczbą upadłości i restrukturyzacji w 2016 r.

W branży produkcji artykułów spożywczych liczba bankructw w 2016 r. wzrosła aż o 38 proc. Drugą branżą niemal równie ryzykowną jest działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, tu odnotowano 35 proc. wzrost. Szczególna jest...
82434video

Restrukturyzacje zyskiwały na popularności w 2016 r.

W 2016 r. wzrosła liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw o 2,6 proc. Jednak ten wzrost można traktować jako pozytywny, bo coraz większy w niej mają udział postępowania restrukturyzacyjne, których przeprowadzenie daje szansę na uratowanie firmy. Ta...
81935video

Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce w 2016 roku wzrosła o 3%

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w 2016 roku wzrosła o 3% – do 760 podmiotów. Oznacza to przerwanie pozytywnego trendu spadku postępowań, który został zapoczątkowany w 2013 roku. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne uległo spowolnieniu...
81925video

Grzegorz Sielewicz: Przed nami spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń

W 2017 r. stopa bezrobocia będzie spadać, a wynagrodzenia będą rosnąć. W drugiej połowie roku powróci ożywienie inwestycyjne ze strony przedsiębiorstw. Jednak program 500+ nie wywoła takiego ożywienia konsumpcji, jak się spodziewał rząd. W ocenie...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Cofacevideo

Największe upadłości i restrukturyzacje w Polsce w minionym roku

W 2016 r. wzrosła liczba firm, które musiały ogłosić upadłość. I więcej jest firm dużych, dobrze znanych. Niektóre z nich mają jeszcze szanse, aby powrócić na rynek w dobrej kondycji. Jakie to firmy? Alma...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Brexit: co czeka Wielką Brytanię i Unię Europejską

Po opublikowaniu wyników referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, wskaźniki obrazujące koniunkturę gospodarczą uległy załamaniu. Pomimo, że Brexit był zawarty w scenariuszach możliwych wydarzeń na rynkach europejskich, to niepewność...
77389video

Grzegorz Sielewicz: Brexit ograniczy polski eksport

Od momentu, gdy Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej minęło już ponad 4 miesiące. Po początkowym spadku wskaźników obrazujących aktywność gospodarczą, większość z nich wróciła do przedreferendalnych poziomów. Przykładem jest wzrost PKB w...
76177video

CETA zagrożeniem dla branży spożywczej i mięsnej

Podpisana niedawno umowa CETA, dotycząca handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą, to dobra wiadomość dla sektora przedsiębiorstw oraz gospodarek obu stron. W ostatnim czasie brakowało pozytywnych informacji odnośnie światowego handlu. Zgodnie z przewidywaniami Światowej...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Coface: CETA – szanse i zagrożenia dla Polski

W obliczu spowolnienia globalnej wymiany handlowej podpisana kilka dni temu umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą stwarza możliwości większego wykorzystania potencjału eksportowego europejskich firm. Kanada, która jest obecnie w trzeciej dziesiątce...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Spadek wartości funta zmniejszył zyski eksporterów na rynek brytyjski

Spadek wartości funta brytyjskiego wspomógł eksport brytyjski. Dane rzeczywiście pokazują wzrost eksportu, dzięki czemu zwiększyła się konkurencyjność na rynku. Niestety, sytuacja ma również negatywne odbicie. – Zwiększyły się koszty importu dla Brytyjczyków – powiedział agencji eNewsroom.pl...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Coface obniżył ocenę Wielkiej Brytanii do poziomu A3

Od czasu referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej minęły już 4 miesiące. Po początkowym spadku wskaźników makroekonomicznych świadczących o negatywnych konsekwencjach Brexitu, sytuacja poprawiła się, dając...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Postanowienia upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce w trzech kwartałach 2016 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 559, czyli o 7 mniej (-1 proc.) niż w analogicznym okresie 2015 r. (wg danych na dzień 29 września br.) ...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Raport: upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2016 r.

W bieżącym roku polska gospodarka wyhamowuje, choć tempo wzrostu utrzymuje się na stabilnym poziomie: 3,2 proc. w 2016 r. w porównaniu do 3,6 proc. w 2015 r. Firmy czerpią korzyści ze sprzyjających warunków makroekonomicznych Liczba postępowań o ogłoszenie upadłości...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Wśród największych firm handlowych w regionie CEE co trzecia pochodzi z Polski

W rankingu Coface 500 największych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej niezmiennie liderem pozostaje PKN Orlen. Jest to 11 edycja tego rankingu. PKN Orlen w zeszłym roku wygenerował największe przychody spośród wszystkich spółek...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Regionu: wzrost obrotów o 4,2 proc. Polska znów na czele, Czechy awansują na drugą pozycję, za nimi Węgry Aż 12 z 13 branż odnotowało wzrost obrotów - jedynie sektor...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Czy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku przyspieszy?

Polska gospodarka utrzymuje solidne tempo wzrostu gospodarczego. Co prawda pierwsza połowa tego roku okazała się słabsza, ale nie było to zaskoczeniem w obliczu wolniejszego angażowania środków z nowego budżetu unijnego niż miało to miejsce...
66989video

Grzegorz Sielewicz: niskie ceny ropy ograniczą inflację

Pomimo rosnącej konsumpcji prywatnej i wyższym wydatkom gospodarstw domowych, inflacja pozostaje niska. Jest to wynikiem niskich cen surowców na świecie. – Polska gospodarka pozostaje w deflacji już od dwóch lat – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz...

GORĄCY TEMAT

160750video

Za obietnice wyborcze zapłacą wszyscy. Dodatkowe obciążenia biznesu zaszkodzą wzrostowi gospodarczemu

Większe wydatki z publicznej kasy mogą napędzać inflację. Z kolei obciążenia dla firm mogą sprawić, że niektóre z nich zaczną uciekać z Polski, np....
cyberbezpieczeństwo haker programista

Licencje Open Source w wykorzystaniu komercyjnym nie zawsze bezpieczne

Twórcy oprogramowania, w tym nawet duże software house’y chętnie i często korzystają z programów dostępnych na otwartych licencjach. Często jednak nie wiedzą, na co...
Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec

Kompleksowa usługa pośrednictwa objęta podatkiem u źródła

Wszystkie osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wypłacające należności na rzecz zagranicznych kontrahentów są każdorazowo zmuszone do weryfikowania, czy dokonywana...
bank UBS

Ponad połowa firm rodzinnych spodziewa się recesji do 2020 r. –...

W ostatnim dziesięcioleciu przedsiębiorstwa rodzinne rosną w siłę. Pomimo nasilonych zawirowań na rynku geopolitycznym, gospodarczym i finansowym, wzrosła liczba, skala i wielkość tego typu...

Biznes chce rozwiązać problem zmian klimatycznych. Wprowadzane w firmach innowacje mają...

Firmy mają do odegrania jedną z kluczowych ról w przeciwdziałaniu globalnym problemom – podkreśla Gayle Schueller, wiceprezes 3M ds. zrównoważonego rozwoju. Jak ocenia, walka m.in....