20.9 C
Warsaw
poniedziałek, Czerwiec 24, 2019
Tagi Grzegorz Sielewicz

Tag: Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Regionu Europy Centralnej w Cofacevideo

Branże z największą liczbą upadłości i restrukturyzacji w 2016 r.

W branży produkcji artykułów spożywczych liczba bankructw w 2016 r. wzrosła aż o 38 proc. Drugą branżą niemal równie ryzykowną jest działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, tu odnotowano 35 proc. wzrost. Szczególna jest...
82434video

Restrukturyzacje zyskiwały na popularności w 2016 r.

W 2016 r. wzrosła liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw o 2,6 proc. Jednak ten wzrost można traktować jako pozytywny, bo coraz większy w niej mają udział postępowania restrukturyzacyjne, których przeprowadzenie daje szansę na uratowanie firmy. Ta...
81935video

Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce w 2016 roku wzrosła o 3%

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w 2016 roku wzrosła o 3% – do 760 podmiotów. Oznacza to przerwanie pozytywnego trendu spadku postępowań, który został zapoczątkowany w 2013 roku. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne uległo spowolnieniu...
81925video

Grzegorz Sielewicz: Przed nami spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń

W 2017 r. stopa bezrobocia będzie spadać, a wynagrodzenia będą rosnąć. W drugiej połowie roku powróci ożywienie inwestycyjne ze strony przedsiębiorstw. Jednak program 500+ nie wywoła takiego ożywienia konsumpcji, jak się spodziewał rząd. W ocenie...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Cofacevideo

Największe upadłości i restrukturyzacje w Polsce w minionym roku

W 2016 r. wzrosła liczba firm, które musiały ogłosić upadłość. I więcej jest firm dużych, dobrze znanych. Niektóre z nich mają jeszcze szanse, aby powrócić na rynek w dobrej kondycji. Jakie to firmy? Alma...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Brexit: co czeka Wielką Brytanię i Unię Europejską

Po opublikowaniu wyników referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, wskaźniki obrazujące koniunkturę gospodarczą uległy załamaniu. Pomimo, że Brexit był zawarty w scenariuszach możliwych wydarzeń na rynkach europejskich, to niepewność...
77389video

Grzegorz Sielewicz: Brexit ograniczy polski eksport

Od momentu, gdy Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej minęło już ponad 4 miesiące. Po początkowym spadku wskaźników obrazujących aktywność gospodarczą, większość z nich wróciła do przedreferendalnych poziomów. Przykładem jest wzrost PKB w...
76177video

CETA zagrożeniem dla branży spożywczej i mięsnej

Podpisana niedawno umowa CETA, dotycząca handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą, to dobra wiadomość dla sektora przedsiębiorstw oraz gospodarek obu stron. W ostatnim czasie brakowało pozytywnych informacji odnośnie światowego handlu. Zgodnie z przewidywaniami Światowej...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Coface: CETA – szanse i zagrożenia dla Polski

W obliczu spowolnienia globalnej wymiany handlowej podpisana kilka dni temu umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą stwarza możliwości większego wykorzystania potencjału eksportowego europejskich firm. Kanada, która jest obecnie w trzeciej dziesiątce...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Spadek wartości funta zmniejszył zyski eksporterów na rynek brytyjski

Spadek wartości funta brytyjskiego wspomógł eksport brytyjski. Dane rzeczywiście pokazują wzrost eksportu, dzięki czemu zwiększyła się konkurencyjność na rynku. Niestety, sytuacja ma również negatywne odbicie. – Zwiększyły się koszty importu dla Brytyjczyków – powiedział agencji eNewsroom.pl...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Coface obniżył ocenę Wielkiej Brytanii do poziomu A3

Od czasu referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej minęły już 4 miesiące. Po początkowym spadku wskaźników makroekonomicznych świadczących o negatywnych konsekwencjach Brexitu, sytuacja poprawiła się, dając...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Postanowienia upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce w trzech kwartałach 2016 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 559, czyli o 7 mniej (-1 proc.) niż w analogicznym okresie 2015 r. (wg danych na dzień 29 września br.) ...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Raport: upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2016 r.

W bieżącym roku polska gospodarka wyhamowuje, choć tempo wzrostu utrzymuje się na stabilnym poziomie: 3,2 proc. w 2016 r. w porównaniu do 3,6 proc. w 2015 r. Firmy czerpią korzyści ze sprzyjających warunków makroekonomicznych Liczba postępowań o ogłoszenie upadłości...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Wśród największych firm handlowych w regionie CEE co trzecia pochodzi z Polski

W rankingu Coface 500 największych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej niezmiennie liderem pozostaje PKN Orlen. Jest to 11 edycja tego rankingu. PKN Orlen w zeszłym roku wygenerował największe przychody spośród wszystkich spółek...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Regionu: wzrost obrotów o 4,2 proc. Polska znów na czele, Czechy awansują na drugą pozycję, za nimi Węgry Aż 12 z 13 branż odnotowało wzrost obrotów - jedynie sektor...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Czy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku przyspieszy?

Polska gospodarka utrzymuje solidne tempo wzrostu gospodarczego. Co prawda pierwsza połowa tego roku okazała się słabsza, ale nie było to zaskoczeniem w obliczu wolniejszego angażowania środków z nowego budżetu unijnego niż miało to miejsce...
66989video

Grzegorz Sielewicz: niskie ceny ropy ograniczą inflację

Pomimo rosnącej konsumpcji prywatnej i wyższym wydatkom gospodarstw domowych, inflacja pozostaje niska. Jest to wynikiem niskich cen surowców na świecie. – Polska gospodarka pozostaje w deflacji już od dwóch lat – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz...
Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnejvideo

Program „Rodzina 500 Plus” napędza sprzedaż detaliczną

Rosnące wydatki gospodarstw domowych, wspierane świadczeniami z programu „Rodzina 500 Plus”, przekładają się na zwiększone obroty firm sektora detalicznego. Dane czerwcowe pokazały, że dynamika sprzedaży detalicznej jest na satysfakcjonującym poziomie. – W czerwcu w wielu...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Coface

Handel napędzany programem „Rodzina 500+” boryka się jednak z wieloma kłopotami

Otoczenie gospodarcze sprzyja branży handlowej. Polacy są skłoni więcej coraz kupować, a ich możliwości zakupowe wspiera kontynuowana poprawa sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia osiągnęła 8,6 proc. w lipcu br. zgodnie z szacunkami Ministerstwa...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Coface

500+ już widoczny w zakupach, ale jeszcze nie w inflacji

Efekt wprowadzenia programu „Rodzina 500+” zaczyna być coraz bardziej widoczny w placówkach handlowych. Beneficjentom przekazano już 5 mld zł.  Środki te wsparły obroty handlowe zwłaszcza w czerwcu tego roku, kiedy to sprzedaż detaliczna zwiększyła...
Europa Polska mapa

Spada liczba bankructw w Europie Środkowo-Wschodniej

W 2015 r. korzystne warunki gospodarcze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej miały pozytywny wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorstw w tym regionie. W minionym roku liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw spadła w 9 z 13 krajów,...
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Coface: Polska gospodarka może odczuć spadek dynamiki międzynarodowej wymiany handlowej

Polska gospodarka, która staje się coraz bardziej otwarta na zagraniczną wymianę handlową z udziałem eksportu w PKB na poziomie bliskim już 50 proc., może odczuć negatywne konsekwencje niższego popytu zewnętrznego. Istotnym zagrożeniem pozostaje możliwość...
Jak nowy podatek wpłynie na bankructwa firm handlowychvideo

Jak nowy podatek wpłynie na bankructwa firm handlowych

Rosła w ostatnich kwartałach liczba bankructw w przemyśle spożywczym, ale spadała w handlu i transporcie. Sytuacja w handlu jest dość specyficzna, ze względu na nowy podatek przygotowywany przez rząd. Czy ten podatek zmieni tak...
Mniej bankructw polskich firm transportowychvideo

Mniej bankructw polskich firm transportowych

Zmalała liczba bankructw firm transportowych. Była to branża szczególnie zagrożona na tle wszystkich firm. W I kwartale 2016 r. sądy wydały 136 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw, według danych na dzień 31 marca...
Polska gospodarka rośnie dzięki motoryzacjivideo

Polska gospodarka rośnie dzięki motoryzacji

Gospodarki krajów rozwijających się spowolniły. Jednak Polska wraz z Czechami jest w wyjątkowo dobrej sytuacji. Co łączy oba te kraje? W gospodarkach obu duże znaczenie ma przemysł motoryzacyjny. Międzynarodowa firma Coface przeanalizowałą sytuację w 34...
Polska w czwórce najlepszych krajów rozwijających sięvideo

Polska w czwórce najlepszych krajów rozwijających się

Gospodarki krajów rozwijających się spowolniły. Jednocześnie mamy do czynienia z powolnym ożywieniem w krajach rozwiniętych. Polska jest wśród czterech wyjątkowych krajów. Międzynarodowa firma Coface przeanalizowałą sytuację w 34 krajach zaliczanych do grona rozwijających się. Polska,...
Dlaczego zbankrutowało mniej firm w Polscevideo

Dlaczego zbankrutowało mniej firm w Polsce

Spada liczna bankrutujących firm. W pierwszym kwartale br. upadło 136 firm. To o 26 proc. mniej niż przed rokiem. Możliwe, że jest to wywołane zmianami w prawie, dotyczącymi ogłaszania upadłości. W Polsce w 2015 r....
Warszawska giełda tkwi w kłopotachvideo

Warszawska giełda tkwi w kłopotach

Warszawska giełda prezentuje się bardzo słabo wśród europejskich giełd. Indeksy są na niskich poziomach. Szansą mogą okazać się inwestorzy indywidualni, jeżeli będą zwiększać się oszczędności Polaków. W porównaniu do sytuacji sprzed roku indeks WIG 20...
pieniadze

Coface: koszt pieniądza może ulec obniżeniu

Stopy procentowe w Polsce pozostają na historycznie niskim poziomie. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl obniżek w listopadzie 2012 r. sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 1,5 proc., który obowiązuje już prawie od roku. Pomimo że...
sklep

Panorama sektora detalicznego w Polsce

Sektor detaliczny w Polsce korzysta na wyższych wydatkach gospodarstw domowych i rosnącym optymizmie konsumentów. W rezultacie detaliści wygenerowali wyższe obroty handlowe, ale duża konkurencja i okres deflacji cen przyczyniły się do spadku marż i...

GORĄCY TEMAT

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiegovideo

USA odgrywają coraz większą rolę w obronności i gospodarce Polski

Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził ostatnio Donalda Trumpa w Białym Domu, prezydenckim pałacu Stanów Zjednoczonych. Przy okazji wizyty podkreślił, że polski rząd poważnie podchodzi...
vat

Obowiązkowy split payment – co to oznacza w praktyce?

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) w Polsce w niektórych branżach. Tak zwana decyzja derogacyjna...
vat

Obowiązkowy split payment – co to oznacza w praktyce?

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) w Polsce w niektórych branżach. Tak zwana decyzja derogacyjna...
kot

Pies i kot w firmie? Opinie pracowników o zwierzętach w pracy

Pies i kot w firmie? Otwartość pracodawcy na zwierzęta w miejscu pracy potrafi zarówno przyciągać kandydatów, jak i ich odstraszać. Według badań Pracuj.pl, 56%...

Pivot w życiu zawodowym

Praca jest na całe życie – to stereotyp, funkcjonujący w Polsce, ale również w innych, nie tylko wschodnioeuropejskich krajach. Stereotyp, który przez wiele dekad...