Grupa MOL przedstawia wyniki za Q1 2018: Mocny początek roku

Zsolt Hernádi
Zsolt Hernádi
  • Grupa MOL osiągnęła wynik CCS EBITDA na poziomie USD 625 mln, co oznacza 2% wzrost w skali r/r
  • Silna poprawa wyników w segmentach Upstream i Usług Konsumenckich
  • Niższe marże refineryjne i petrochemiczne przyczyniły się do osłabienia wyników w segmencie Downstream
  • Zysk netto na poziomie 238 mln USD

Grupa MOL ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r. W tym okresie oczyszczony wynik CCS EBITDA Grupy MOL wzrósł o 2%, osiągając poziom 625 mln USD. Dzięki wynikowi spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego rocznego celu EBITDA, wyznaczonego na poziomie 2,2 mld USD.

Dzięki rosnącym cenom ropy, zwiększonej produkcji i niższym kosztom, wskaźnik EBITDA w segmencie Upstream wzrósł o 31% rok do roku i osiągnął 287 mln USD. Dzienna produkcja wyniosła 110 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, na co wpłynęło rozpoczęcie wydobycia ze złoża Catcher oraz unormowanie produkcji na pozostałych polach naftowych w Wielkiej Brytanii.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w segmencie Downstream wyniósł 218 mln USD, co oznacza spadek o 33% względem roku poprzedniego, w którym Grupa osiągnęła najlepsze wyniki w swojej historii. Osłabienie wyników jest spowodowane obniżeniem marż refineryjnych i petrochemicznych w miarę dalszego wzrostu cen ropy, a także pracami remontowymi.

W segmencie Usług Konsumenckich Grupa MOL po raz kolejny odnotowała rekordowy wynik kwartalny EBITDA na poziomie 81 mln USD, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2017. Wynik ten został osiągnięty dzięki rosnącym udziale zarówno segmentu paliwowego, jak i pozapaliwowego. Co więcej, zużycie paliwa silnikowego wzrosło o ok. 3% w skali roku w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, tworząc korzystne warunki zewnętrzne.

W pierwszym kwartale segment gazowy przyniósł Grupie 85 mln USD EBITDA, co oznacza wzrost o 21% względem roku poprzedniego. Przyczyniły się do niego wyższe wolumeny tranzytu i obniżone koszty.

Zsolt HernádiPrezes Grupy MOL Zsolt Hernádi skomentował wyniki: „Udało nam się podnieść wynik EBITDA w pierwszym kwartale, co zawdzięczamy silnemu, zintegrowanemu modelowi biznesowemu naszej spółki. Osiągnięcia z pierwszego kwartału stanowią solidną podstawę do kontynuowania naszej strategicznej transformacji i osiągania kolejnych sukcesów w bieżącym roku. Przy rosnących cenach ropy i utrzymującym się silnym popycie regionalnym oraz rosnącej presji na marże refineryjne i petrochemiczne, imponujący wzrost zysków w segmentach Upstream i Usług Konsumenckich znacząco zrekompensował niższe wyniki w segmencie Downstream.