GUS: nastroje konsumentów w sierpniu pogorszyły się drugi miesiąc z rzędu

0

Nastroje konsumentów w sierpniu pogorszyły się drugi miesiąc z rzędu, podał GUS. Dotyczy to zarówno oceny bieżącej sytuacji, jak i przewidywanej w przyszłości. Najlepsze nastroje w tym roku były w czerwcu.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 2,4 pkt proc. wobec lipca i był na poziomie -19,5.  Na spadek wartości wskaźnika największy wpływ miała ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 7,6 pkt proc.). Pogorszyły się też oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Jako jedyna poprawiła się ocena dotycząca obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,1 pkt proc.).  W porównaniu do sierpnia 2013 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,8 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane  w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,8 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -25,0. Na obniżenie wartości wskaźnika wpłynęły przede wszystkim bardziej pesymistyczne przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia (spadek odpowiednio o 7,6 i 7,4 pkt proc.). Lepiej niż przez miesiącem oceniana był możliwość przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 2,0 p. proc.). W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 6,8 pkt proc. wyższą niż w sierpniu 2013 r.

Czytaj również:  Prezes ZNP: Nie pozyskamy dobrego nauczyciela pensją w wysokości 1,4 tys. zł. Nakłady na edukację powinny być traktowane jako inwestycja, a nie zło konieczne