Jak działa system SENT? Poradnik dla fleet managerów

wyzwania dla firm transportowych w 2019 roku

Transport ciężarówkaTwoja firma ma dużą flotę pojazdów, a Ty zajmujesz się zarządzaniem nimi? Jeśli przewozicie ładunki „wrażliwe”, np. biopaliwa, preparaty dla przemysłu chemicznego, oleje ropy naftowej czy alkohole o mocy powyżej 80%, spoczywa na Was obowiązek rejestracji takich przewozów w systemie PUESC. Można to zrobić przy pomocy aplikacji SENT GEO. Zobacz, jak to działa i w jaki sposób uprościć sobie to zadanie.

Zmiany w Ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów weszły w życie 1 października 2018 roku. Nowelizacja zaostrzyła zasady związane z rejestrowaniem przewozu towarów wrażliwych. Zgodnie z nowymi regułami firma, która realizuje takie transporty, jest zobowiązana do ich rejestrowania oraz przesyłania raportów do systemu PUESC (platforma usług elektronicznych Służby Celnej). Muszą one zawierać dane geolokalizacyjne z całej trasy przejazdu, które obejmują:

  • dane o zmianie pozycji pojazdu z przypisaną do nich godziną,
  • prędkość poruszania się pojazdu,
  • jego azymut,
  • ewentualne błędy w przekazie informacji satelitarnych,
  • numer lokalizatora lub ZSL (zewnętrznego systemu lokalizacji), przy pomocy którego zarejestrowano przejazd.

Jak działają elektroniczne lokalizatory przy przewozie towarów?

Zarejestrować przejazd i przesłać raport możesz przy pomocy aplikacji SENT GEO. To oprogramowanie opracowane przez Ministerstwo Finansów do komunikacji z platformą PUESC. Można je zainstalować np. na smartfonie lub tablecie – jest bezpłatne.

Pamiętaj, że:

  • smartfon lub tablet wykorzystywany do rejestracji danych geolokalizacyjnych musi się znajdować w pojeździe przez cały czas, aby precyzyjnie zarejestrował zmianę pozycji,
  • należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność działania urządzenia wykorzystywanego jako lokalizator – jeśli po drodze dojdzie do przerwy w jego działaniu, która będzie trwała dłużej niż 1 godzinę, kierowca jest zobowiązany zatrzymać się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej,
  • aplikacja SENT GEO jest prosta w obsłudze, ale kierowca musi pamiętać, aby nacisnąć przycisk „START” jeszcze przed rozpoczęciem jazdy i aby wcisnąć „STOP” po zakończeniu trasy.

Warto wiedzieć, że obecnie, tj. od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym błędy w przesyłaniu raportów / ich niewysłanie nie będzie skutkowało sankcjami finansowymi. Jednak już od 1 stycznia 2019 roku:

  • nieprzesłanie raportu do PUESC może oznaczać karę dla firmy w wysokości 10 000 zł,
  • nieprawidłowe zarejestrowanie danych – np. wyłączenie przez kierowcę aplikacji SENT GEO podczas trasy – może skutkować nałożeniem na niego mandatu w wysokości 5-7 tys. zł.

ZSL, czyli jak ułatwić sobie przesyłanie raportów do PUESC

Lokalizator oraz system SENT, to nie jedyna metoda spełnienia obowiązku ustawowego związanego z monitoringiem przewozów towarów wrażliwych. Jeśli chcesz sobie ułatwić to zadanie i zyskać pewność, że zostanie wykonane poprawnie – zintegruj przesyłanie raportów z działaniem monitoringu GPS. Jeśli Twoja flota korzysta np. z systemu oferowanego przez Konsalnet (który działa jako operator ZSL), wysyłanie danych geolokalizacyjnych może się odbywać automatycznie, bez ingerencji kierowcy. To znacznie ułatwia tę procedurę i daje Ci nad nią większą kontrolę. Wszystko dlatego, że ZSL Konsalnet zapewnia stały nadzór nad poprawnością przesyłania danych do PUESC – tak, by niezbędne informacje zostały przesłane w wymaganej wersji, na czas i niezawodnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają systemy monitoringu GPS zintegrowane z PUESC, skontaktuj się z firmą, która dostarcza takie rozwiązania.