JR HOLDING rozpoczyna procedurę przejścia na główny rynek GPW

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazła się uchwała o podjęciu działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotem obrad zwołanego NWZ będą również uchwały niezbędne w celu dostosowania JR HOLDING do spełnienia wymagań Rynku Głównego GPW.

Przeniesienie notowań największej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej notowanej na NewConnect z małego rynku na rynek regulowany było zapowiadane przez Zarząd JRH. Zwołanie NWZ i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia notowań jest pierwszym formalnym krokiem w tym celu.

– W JRH prace przygotowawcze w celu przeniesienia na GPW, zgodnie z zapowiedziami, trwają już od pewnego czasu. Zidentyfikowaliśmy niezbędne działania, współpracujemy z doradcami i nadszedł czas podjęcia kroków formalnych. Liczba działań jakie musimy podjąć jest spora, szczególnie czasochłonne jest przygotowanie wymaganych sprawozdań finansowych czyli konwersja ich na zgodne z MSR-ami oraz ponowne badanie przez biegłych. Aby przyspieszyć ten proces sprawozdanie za rok bieżący będzie przygotowane równolegle już zgodnie z wymaganiami głównego rynku – mówi Artur Jedynak, Wiceprezes Zarządu JRH.

Zgodnie z zapowiedziami droga na GPW rozpoczyna się w bieżącym roku. W tym celu niezbędne są również zmiany w dokumentach wewnętrznych Spółki, takich jak Statut, regulaminy poszczególnych organów, czy uchwalenie polityki wynagrodzeń. W celu przeniesienia notowań konieczne było też uregulowanie statusu jednostkowych praw poboru, które zostały zarejestrowane w KDPW w związku z emisją zainicjowaną w ubiegłym roku. Zarząd JRH podjął decyzję o wyrejestrowaniu praw poboru z KDPW.

– Główną przyczyną rezygnacji z emisji i wyrejestrowania praw poboru jest podjęcie działań związanych z przeniesieniem notowań na dużą Giełdę. Jako spółka notowana na rynku regulowanym będziemy mieli znacznie korzystniejsze, z punktu widzenia JRH, możliwości pozyskania kapitału i przeprowadzenia ewentualnych emisji – dodaje Artur Jedynak.

Notowanie na głównym rynku GPW jest elementem strategii JRH, będzie to kolejny ważny etap w rozwoju Spółki. Emitent będący największą notowaną na NewConnect alternatywną spółką inwestycyjną ma szansę szybszego rozwoju dzięki przeniesieniu do notowań na rynek regulowany.

– Notowanie na GPW jest jednym z naszych celów i pomoże nam w realizacji strategii grupy. Dzięki notowaniu na rynku regulowanym otworzą się perspektywy zainteresowania nowych grup inwestorów oraz pozyskania kapitału. Chcemy, aby przeniesienie notowań nastąpiło możliwie szybko, jednak wszyscy wiemy, że jest to proces czasochłonny, wymaga przygotowań po stronie spółki, a także trudno jest przewidzieć długość trwania procedur formalnych, takich jak na przykład zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Prace toczą się dynamicznie, celujemy w przełom I i II kwartału 2022 roku, ale dzisiaj trudno określić wiążący termin – zapowiada January Ciszewski – Prezes Zarządu JRH.

Notowanie na rynku regulowanym to nie tylko prestiż, oznacza to również lepszą ekspozycję na zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych. Większa transparentność oraz zaufanie inwestorów do głównego rynku GPW przełożą się nie tylko na realizację strategii spółki, ale także na dalsze umocnienie reputacji Emitenta na rynku kapitałowym.